Aktualności

24 czerwca 2021

„CIEKAWA FIZYKA, CZYLI ZJAWISKA FIZYCZNE W FOTOGRAFII”

Tytuł pracy: „ŚWIETLISTY SZLAK NA FIRMAMENCIE”

Opis: Zdjęcia przedstawiają zjawisko świetlne, nazywane błyskawicą, powstające podczas naturalnego wyładowania elektrostatycznego w atmosferze. Podczas uderzenia pioruna wyzwala się potężna energia, która zostaje rozproszona w postaci ciepła w powietrzu. Energia cieplna rozprasza się, a niewielka jej część przekształca się w błysk i grzmot.
Błyskawica może przybierać różne kształty i rozciągłości, tworząc linie proste lub rozgałęzienia.

Miejsce wykonania fotografii: Kwirynów
Data wykonania fotografii: 17.04.2021r. o godzinie 16.40
Obserwacja zjawiska i wykonanie zdjęć: Julia Gransztof z kl. VIIA