Aktualności

09 października 2019

DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

HARMONOGRAM KURSÓW AUTOBUSU DOWOŻĄCEGO DZIECI

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYCH BABICACH

W   DNIU  14 PAŹDZIERNIKA    2019r.

 

 

KURS I

- Stare Babice – parking szkolny                                                                                         -             7.30

- Stare Babice, ul. Sienkiewicza (przystanek Osiedlowa)                                                 -             7.37

- Lipków                                                                                                                                    -             7.39

- Lipków, ul. Jakubowicza 02                                                                                               -             7.42

- Zielonki, ul. Sportowa                                                                                                         -             7.45

- Zielonki Parcele (przystanek przy szkole)                                                                       -             7.47

- Klaudyn 03                                                                                                                            -             7.57

- Klaudyn - Lutosławskiego 01                                                                                             -             7.59

- Klaudyn - Vivaldiego 01                                                                                                     -             8.00

- Klaudyn - Czajkowskiego 01                                                                                             -             8.01

- Klaudyn - Szymanowskiego 01                                                                                          -             8.02

- Klaudyn - Ciećwierza 01                                                                                                     -             8.03

- Klaudyn 04                                                                                                                            -             8.05

- Janów                                                                                                                                     -             8.07

- Stare Babice – parking szkolny                                                                                         -             8.10

 

 

 

            KURS II  

- Stare Babice – parking szkolny                                                                                         -             12.30

- Klaudyn 03                                                                                                                            -             12.35

- Klaudyn - Lutosławskiego 01                                                                                             -             12.37

- Klaudyn - Vivaldiego 01                                                                                                     -             12.39

- Klaudyn - Czajkowskiego 01                                                                                             -             12.40

- Klaudyn - Szymanowskiego 01                                                                                          -             12.42

- Klaudyn - Ciećwierza 01                                                                                                     -             12.44

- Klaudyn 04                                                                                                                            -             12.47

- Janów                                                                                                                                     -             12.51

- Zielonki Parcele (przystanek przy szkole)                                                                       -             12.59

- Zielonki, ul. Sportowa                                                                                                         -             13.03

- Lipków, ul. Jakubowicza 02                                                                                               -             13.06

- Lipków                                                                                                                                    -             13.08

- Lipków ul. Mościckiego 02                                                                                                 -             13.10

- Stare Babice, ul. Sienkiewicza (przystanek Osiedlowa)                                                 -             13.12

- Stare Babice – parking szkolny                                                                                         -             13.17

 

 

 

 

Dodatkowy kurs dla uczniów ze szkoły w Zielonkach

- Stare Babice – parking szkolny                                                                   -           9.10

- Lipków                                                                                                        -           9.19

- Lipków, ul. Jakubowicza 02                                                                        -           9.22

- Zielonki Parcele (przystanek przy szkole)                                                   -           9.27