Aktualności

25 sierpnia 2020

INFORMACJA

Minister Edukacji Narodowej przedstawił opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia wytyczne, które będą obowiązywały w szkołach od 1 września 2020 r. Wytyczne zawierają zalecenia związane m.in. z organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem i dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem  SARS-CoV-2 u uczniów i pracowników szkoły.

Najważniejsze jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny:

 • częste mycie rąk,
 • ochrona podczas kichania i kaszlu,
 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
 • obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły

Biorąc pod uwagę wspomniane wytyczne, wielkość szkoły oraz liczbę uczniów i pracowników starliśmy się zorganizować  pracę w nowym roku szkolnym,  w sposób umożliwiający zachowanie dystansu między uczniami. Plan lekcji został ułożony dla dwóch bloków edukacyjnych:

 • blok I – uczniowie rozpoczynają zajęcia o godz. 7.20 i wychodzą na przerwy śródlekcyjne po 2, 4, 6 i 8 lekcji (przerwy po 1, 3, 5, i 7 lekcji będą spędzali w klasie pod opieką nauczyciela);
 • blok II – uczniowie rozpoczynają zajęcia o godz. 8.10 i  wychodzą na przerwy śródlekcyjne po 3, 5, 7 i 9 lekcji (przerwy po 2, 4, 6 i 8 lekcji  będą spędzali w klasie pod opieką nauczyciela);
 • dzieci z oddziałów przedszkolnych będą rozpoczynały zajęcia o godzinie 7.30;                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 • uczniowie z klas I-III będą rozpoczynali lekcje o godzinie  7.50 lub 8.10, czas przerw w poszczególnych oddziałach będzie ustalany przez wychowawców.

W przypadku pojawienia  się ogniska zakażenia wirusem  SARS-CoV-2 po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym podejmą decyzję o przejściu na system kształcenia „mieszany” lub „zdalny” tzw. wariant B lub C. Uzależnione to będzie również od stopnia zakażenia występującego na danym terenie, adekwatnie do występujących okoliczności.

Drogi Rodzicu/Opiekunie w trosce o bezpieczeństwo dziecka:

 • Przed wyjściem dziecka do szkoły sprawdź jego temperaturę. Każdy uczeń z temperaturą powyżej 37,4 stopnia będzie natychmiast izolowany i odsyłany do domu (wezwanie rodziców),
 • Izolowani będą również uczniowie z prawidłową temperaturą, ale wykazujący inne objawy mogące wskazywać na Covid-19 (wezwanie rodziców i powiadomienie Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim)
 • Wytłumacz dziecku, że wciąż trwa epidemia i przypomnij, że bezpiecznie jest zachować dystans,
 • Pomóż swojemu dziecku przygotować wszystkie niezbędne przybory szkolne i przypilnuj, aby zawsze miało je w plecaku – uczniowie nie mogą pożyczać sobie wzajemnie żadnych rzeczy,
 • Zadbaj, by uczeń zawsze miał ze sobą maseczkę - będziemy ich bezwzględnie wymagać w trakcie: wchodzenia i wychodzenia ze szkoły, przerw, przemieszczania się uczniów między pracowniami  szkolnymi, w szatni.
 • Jeśli nie musisz, nie wysyłaj dziecka do szkolnej świetlicy, będą w niej przebywać uczniowie z różnych klas (prosimy o zapisywanie dzieci na zajęcia świetlicowe tylko w przypadku niemożności zapewnienia im opieki w domu),
 • Jeśli nie musisz, nie zapisuj dziecka na obiady (bezpieczniej będzie, gdy zje drugie śniadanie przygotowane przez rodziców, a obiad po powrocie do domu),
 • Zaopatrz dziecko w wodę do picia – źródełka wody pitnej w szkole są wyłączone

Informujemy i przypominamy:

 • za zabezpieczenie ucznia w środki ochrony osobistej (maseczka ewentualnie przyłbica) odpowiadają rodzice,
 • nie będą organizowane uroczystości szkolne (np. uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego),
 • nie będą organizowane zajęcia na basenie (na początek - w pierwszym semestrze),
 • ewentualne zajęcia pozaszkolne, prowadzone przez podmioty zewnętrzne i odbywające się dotychczas na terenie szkoły będą mogły być realizowane po zakończeniu wszystkich zajęć szkolnych i  dezynfekcji wszystkich pomieszczeń i ich wywietrzeniu (minimum pół godziny po zakończeniu pracy szkoły).

Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie prawni:

W roku szkolnym 2020/2021 będziemy pracowali we wzmożonym reżimie sanitarnym. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie wprowadzonych w szkole  Procedur Bezpieczeństwa dotyczących funkcjonowania placówki w okresie pandemii Covid-19 (procedury dostępne będą na stronie internetowej szkoły).

Ze względu na przedłużający się remont szatni szkolnej (w dużej szkole) uczniowie klas drugich, trzecich oraz klasy 1a będą zmieniali obuwie w salach lekcyjnych, uczniowie klas IV – VIII do czasu zakończenia remontu mogą nie zmieniać obuwia.

W czasie trwania remontu, wejście do szkoły przez szatnię będzie nieczynne. Wszyscy wchodzący muszą korzystać z wejścia głównego.

{ZDJECIE_OPIS}