Aktualności

21 maja 2019

KONKURS

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie  „Fotografujemy zjawiska fizyczne”!

Konkurs jest adresowany do uczniów klas siódmych i ósmych naszej szkoły.

Jego celem jest uchwycenie ciekawych zjawisk fizycznych w otaczającym nas świecie. Uczestnicy wykonują zdjęcie lub serię zdjęć dostrzeżonego zjawiska lub przeprowadzonego eksperymentu.

Warunkiem zgłoszenia zdjęcia do konkursu jest jego samodzielne wykonanie. Czas wykonania zdjęcia jest ograniczony do 2 lat wstecz od daty ogłoszenia konkursu.

Fotografie należy dostarczyć w postaci  odbitek w formacie 13cm x 18cm lub większym do 31 maja  2019 roku do p. Katarzyny Kończak

Do zdjęć należy dołączyć opis (opis powinien być wykonany na komputerze):

a. tytuł pracy
b. nazwa, opis i wyjaśnienie zjawiska przedstawionego na zdjęciu;
c. krótki opis okoliczności wykonania zdjęcia, rodzaj aparatu, informacje o ewentualnej korekcie cyfrowej pracy;
d. dane dotyczące ucznia (imię, nazwisko, klasa i powinny znaleźć się zarówno w opisie, jak i na odwrocie zdjęcia).  

Katarzyna Kończak