Aktualności

10 marca 2019

KONKURS ŚRODOWISKOWY ZBIÓRKI SUROWCÓW WTÓRNYCH

KONKURS ŚRODOWISKOWY ZBIÓRKI SUROWCÓW WTÓRNYCH
- makulatury i telefonów komórkowych – w Gminie Stare Babice w roku szkolnym 2018/2019


Regulamin konkursu
1. Organizatorem Konkursu Środowiskowego Zbiórki Surowców Wtórnych jest operator odbioru odpadów komunalnych w gminie Stare Babice: firma Byś – Wojciech Byśkiniewicz we współpracy z Gminą Stare Babice. Konkurs odbędzie się na terenie gminy Stare Babice w terminie 1.03.2019r. -30.05.2019r.
2. W konkursie uczestniczą dzieci z siedmiu placówek oświatowych, w gminie Stare Babice za zgodą i z dobrowolną pomocą rodziców i opiekunów prawnych.
3. Konkurs obejmuje zbiórkę makulatury  oraz zużytych telefonów komórkowych w dwóch kategoriach i dwóch terminach
- Kategoria I szkoły podstawowe publiczne w terminie :11.03.-28.03.2019
- Kategoria II przedszkola publiczne w terminie 01.04 –18.04.2019
      4. Ilość  przyniesionych surowców wtórnych zostanie podliczona po zakończeniu konkursu dla każdej placówki i podana do publicznej wiadomości.
    5. Organizator przyznaje nagrody rzeczowe za największą ilość surowców wtórnych liczoną w kilogramach makulatury oraz oddzielnie zużytych telefonów komórkowych na uczestnika o wartości 2000, 1500 i 1000 zł: odpowiednio za zdobycie I, II, III – go miejsca dla szkół podstawowych w kategorii I i przedszkoli w kategorii II. Zwycięzcą zostanie szkoła i przedszkole, które zbiorą największą ilość zebranej makulatury / telefonów podzielona na liczbę uczniów biorących udział w konkursie. Dodatkowo klasa z I kategorii i grupa z II kategorii, która zbierze najwięcej odpadów makulatury w ramach przedmiotowego konkursu, otrzymają możliwość wizyty studialnej z przewodnikiem w sortowni odpadów komunalnych przy ul. Wólczyńskiej w Warszawie.
6.Organizator przyznaje nagrody rzeczowe dla dzieci w każdej z uczestniczących szkół podstawowych i w każdym uczestniczącym przedszkolu o wartości co najmniej 100, 75 i 50 zł odpowiednio za zdobycie I, II, III - go miejsca indywidualnie w konkursie środowiskowym za największą ilość surowców wtórnych liczoną w kilogramach makulatury oraz oddzielnie w kilogramach zużytych telefonów komórkowych na uczestnika.
7. Organizator przyznaje dyplomy uczestnictwa dla wszystkich laureatów konkursu środowiskowego.
8. Surowce wtórne makulatury oraz oddzielnie telefonów komórkowych będą zbierane zgodnie z następującymi standardami:
STANDARDY ZBIÓRKI MAKULATURY
Do oznaczonych kontenerów na makulaturę będziemy przyjmować tylko suchą makulaturę: gazety, katalogi, prospekty, czasopisma ilustrowane, listy, papier do pisania, zeszyty, książki, książki telefoniczne, torebki papierowe, papier pakowy, kartony, pudełka, tekturę.
Prawidłowo przygotowane do wyrzucenia opakowania powinny być zgniecione, aby zajmowały jak najmniej miejsca i nie tworzyły „sztucznego”  przepełnienia pojemnika.
Kategorycznie nie wrzucamy: kartonów po mleku i napojach, kartoników po soczkach, kalek oraz  papieru przebitkowego, papieru termicznego i papieru do faksu, zabrudzonego lub tłustego papieru, artykułów i papierów higienicznych, celofanu, pieluch, podpasek, tapet, worków po cemencie. Makulaturę należy oddawać w postaci paczki związanej sznurkiem lub w kartonie w wyznaczonym miejscu, w taki sposób aby mogła zostać zważona.
STANDARDY ZBIÓRKI TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
Telefony komórkowe, przekazywane w ramach zbiórki, stają się własnością Organizatora w  momencie umieszczenia telefonu komórkowego w odpowiednio oznakowanym pojemniku do zbiórki. Oddający  telefon komórkowy zobowiązany jest do usunięcia danych zapisanych w pamięci telefonu. Organizator zobowiązuje się do niewykorzystania w żadnej formie danych przekazanych w pamięci telefonów oraz do trwałego usunięcia takich danych, nie ponosi jednakże odpowiedzialności za użycie takich danych przez osoby trzecie, w przypadku gdy poza kontrolą Organizatora i bez jego zgody uzyskają one dostęp do takich danych. Telefony i baterie należy deponować w oznaczonym pojemniku, po uprzednim zważeniu i odnotowaniu imienia i nazwiska uczestnika.
9. Zbiórka surowców zostanie podsumowana w maju 2019 na spotkaniach w placówkach, na których zostaną wręczone dyplomy i nagrody w terminach ustalonych z dyrektorami placówek.