Aktualności

26 maja 2019

OBCHODY ROKU STANISŁAWA MONIUSZKI

Opera to najbardziej rozbudowany i złożony gatunek muzyczny. Istotą tego gatunku jest synteza sztuk, czyli połączenie słowa, muzyki, plastyki, ruchu, gestu oraz gry aktorskiej. Obok aktorów, solistów, zespołów chóru, baletu i orkiestry, niezbędne  są stroje, dekoracje, oświetlenie, nagłośnienie. W ostatnim spektaklu pt. „Jak Stanisław Stasiem był.”, uczestniczyło ponad stu wykonawców. Przygotowanie takiego dzieła to wielkie wyzwanie dla profesjonalnych artystów i teatrów operowych. Wykonanie opery przez uczniów szkoły podstawowej to wielka rzecz i zaszczyt dla młodych artystów. Przygotowanie dzieła skupia się nie tylko na próbach muzycznych licznych zespołów, to także opanowanie aktorstwa, ruchu scenicznego,  wejść i zejść poszczególnych postaci i zespołów. Fakt, że dyrekcja Szkoły Podstawowej w Starych Babicach może sobie pozwolić na wystawienie tak niezwykłego spektaklu, jest wynikiem prowadzonego przez ćwierć wieku programu wychowania dzieci i młodzieży przez sztuki piękne. Program nie tylko pełni funkcję edukacji artystycznej i muzycznej, ale przyczynia się do rozwoju u uczniów pewności siebie, zaspokajania potrzeb emocjonalnych, pozbywania się tremy, a także umiejętności współpracy i jednoczenia się dla osiągnięcia wcześniej ustalonego celu.

Operę dziecięcą  młodzi artyści cztery razy wykonali dla swoich koleżanek i kolegów - uczniów naszej szkoły oraz w Domu Kultury.

 

Mariusz Dżyga

 

https://photos.app.goo.gl/QX8paMbcCZPddYDE9