Aktualności

09 kwietnia 2018

OGŁOSZENIE

Rodzice/opiekunowie prawni uczniów klas trzecich, którzy przenoszą dziecko do innej szkoły w nowym roku szkolnym, zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia w sekretariacie szkoły do dnia 11 kwietnia 2018 r.