Aktualności

04 października 2019

ZAJĘCIA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Dla dzieci przeżywających nadmierny lęk

 

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV i VI szkoły podstawowej,

 u których obserwuje się:

– nadmierny lęk,

– nadmierne przeżywanie obaw i niepokoju  lub

– nieśmiałość

na zajęcia dla dzieci przeżywających nadmierny lęk, 

które odbywać się będą w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

w Bliznem Jasińskiego, ul. Kopernika 10.

 Celem zajęć będzie stymulowanie sfery emocjonalno – społecznej dziecka poprzez:

Samopoznanie (w sferze osobowościowej i emocjonalnej)

Budowanie pozytywnego obrazu siebie i kształtowanie wiary we własne siły.

Przeciwdziałanie skłonności do izolacji.

Ograniczenie lęków związanych z kontaktami społecznymi.

Kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów społecznych.

Kształtowanie wytrwałego dążenia do celu, umiejętności przezwyciężania trudności.

Nauka otwartości na innych i spontanicznych zachowań.

Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych potrzeb, rozwijanie postawy asertywnej.

Nauka otwartego wyrażania własnych przeżyć i uczuć, rozwój ekspresji.

Kształtowanie zachowań empatycznych.

Zajęcia będą odbywały się w poniedziałki w godzinach 

16.30 – 17.30 (począwszy od 07.10.2019 r.)

Zajęcia poprowadzą: Aleksandra Czapska (psycholog)

i Gracjana Duszyńska (psycholog)

Cykl składa się z 12 spotkań dla dzieci.

Ilość miejsc jest ograniczona.

 Na zajęcia można zapisywać się telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni. Zajęcia są bezpłatne.

Tel. 22 722-05-70

 

 

 

 

Trening Umiejętności Społecznych

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV i V szkoły podstawowej, u których stwierdzono:

– Zespół Aspergera,

– całościowe zaburzenia rozwoju lub

– inne deficyty w zakresie rozwoju społecznego na

zajęcia z elementami Treningu Umiejętności Społecznych, 

które odbywać się będą w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

w Bliznem Jasińskiego, ul. Kopernika 10.

Celem zajęć będzie stymulowanie sfery emocjonalno – społecznej dziecka poprzez:

– pracę nad rozumieniem i kontrolą własnych emocji;

– kształtowanie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami;

– modelowanie interakcji społecznych;

– naukę nawiązania satysfakcjonujących relacji rówieśniczych;

– rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego;

– ćwiczenie strategii zachowań w różnych sytuacjach;

– uelastycznienie reakcji na możliwe zmiany (powolne modyfikacje sztywnych  zachowań);

– doskonalenie koncentracji i wydłużenie czasu utrzymania uwagi na wykonywanych zadaniach;

– kształtowanie postawy asertywnej.

 

Zajęcia będą odbywały się w poniedziałki w godzinach 

14.15 – 15.45 (począwszy od 07.10.2019 r.)

Zajęcia poprowadzą: Aleksandra Czapska (psycholog) i Gracjana Duszyńska (psycholog)

Cykl składa się z 12 spotkań dla dzieci.

Ilość miejsc jest ograniczona.

 Na zajęcia można zapisywać się telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni.

Tel. 22 722-05-70

Zajęcia są bezpłatne.