Aktualności

15 marca 2022

KANGUR MATEMATYCZNY

17 marca 2022

CZWARTEK 2 i 3 GODZ. LEKCYJNASALA  101   -   2b, 2c, 3a
SALA  103   -   2a, 2d, 3c, 3d
SALA  107    -   2d, 2e, 3b, 5a, 5c, 5d
SALA  301   -   4a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8e
SALA  302   -   4d, 6a, 6b, 8a, 8b, 8c, 8d
SALA  303   -   4b, 4c, 5b, 7a
 

czytaj więcej... czytaj więcej...
21 lutego 2022

Rekrutacja do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023 będzie prowadzona przez elektroniczny system rekrutacji:  https://starebabice.rekrutacje.edu.pl/

czytaj więcej... czytaj więcej...
16 lutego 2022

Rekrutacja do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023 będzie prowadzona przez elektroniczny system rekrutacji.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Stare Babice od 02 marca 2022 roku rozpocznie się etap rekrutacji w oddziałach przedszkolnych, a od 09 marca 2022 roku w klasach pierwszych publicznych szkół podstawowych.

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/DOKUMENTY/Zarzdzenie_Nr_12.2022.pdf

 https://starebabice.bip.net.pl/?a=2759

czytaj więcej... czytaj więcej...
30 stycznia 2022

Giganci Programowania w Ożarowie zapraszają na bezpłatną naukę programowania!
Na warsztaty zapraszamy uczniów szkół podstawowych i średnich.

  •  Zajęcia odbędą się 26 i 27 lutego w Ożarowie oraz online
  •  Będziemy programować w Scratch, Minecraft Education Edition, C# oraz Python
  •  Zapisy startują 17 stycznia na: https://www.kodujzgigantami.pl/

Celem akcji jest promowanie idei nauki programowania oraz zwiększenie świadomości w
zakresie nowych technologii już od najmłodszych lat. To doskonała okazja, aby rozpocząć
przygodę z programowaniem!
Patronat nad wydarzeniem sprawuje Burmistrz Miasta Ożarów Mazowiecki.

czytaj więcej... czytaj więcej...
26 stycznia 2022

W związku z przystąpieniem szkoły do programu "Laboratoria Przyszłości" i koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup wyposażenia we wspomnianym projekcje publikujemy poniżej "Plan postępowania o udzielenie zamówienia".

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/2022_BZP_00034751_01_P-1.pdf

czytaj więcej... czytaj więcej...
26 stycznia 2022

Informacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/INFORMACJA.pdf

czytaj więcej... czytaj więcej...
25 stycznia 2022

Szanowni Państwo

Poniżej przedstawiamy  założenia organizacyjne akcji „Zima w szkole”, która prowadzona będzie w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach w dniach: 31.01 – 04.02. 2022 r. - dla wcześniej zgłoszonych dzieci. 

Ramowy plan dnia oraz wysokość opłat ustalone zostały dla wszystkich szkół gminnych i nie mogą podlegać żadnej zmianie.

1. Zajęcia dla dzieci zorganizowane będą w godzinach 7.30 – 15.30.
2. W trakcie ferii nie funkcjonuje świetlica szkolna.
3. Wzorem lat ubiegłych zapewniamy  wyżywienie:
 Śniadanie – godz. 8.00
 Owoce – godz. 10.00
 Obiad – godz. 12.00
 Podwieczorek – godz. 14.30
Pory posiłków w poszczególne dni mogą być przesuwane ze względu na wyjazdy poza szkołę.
4. Dzieci będą miały zorganizowane warsztaty na terenie szkoły: lepienie z gliny, robotyka, eksperymenty, zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe oraz wyjazdy do kina, na basen, do KPN-u i na ognisko.
5. Każdy uczestnik półkolonii musi mieć wypełnioną kartę i oświadczenie, które są załącznikami do niniejszej informacji. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są dostarczyć kartę i oświadczenie rano, w dniu rozpoczęcia półkolonii, kiedy przyprowadzą dziecko do szkoły.
Bez wymaganych dokumentów nie możemy objąć opieką żadnego z zapisanych dzieci.
6. Listy z podziałem na grupy są dostępne w sekretariacie szkoły, a od dnia 26 stycznia będą wywieszone przed wejściem do szatni szkolnej.
7. Ze względu na obostrzenia sanitarne rodzice przyprowadzający dzieci do szkoły żegnają się z Nimi w przedsionku szkolnym. Wyjątek stanowi konieczność złożenia stosownych dokumentów w pierwszym dniu ferii. Dokumenty będą przyjmowali nauczyciele przy wejściu do szatni szkolnej.

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/ferie/Regulamin_pokolonii_zimowych_1.pdf

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/ferie/O_w_i_a_d_c_z_e_n_i_e.pdf

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/ferie/Karta-kwalifikacyjna-uczestnika-wypoczynku-polkolonie.pdf

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/ferie/Plan_dla_grup_I_II_III.pdf

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/ferie/Plan_dla_grup_IV_i_V.pdf

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/ferie/Plan_dla_grup_VI_i_VII.pdf

czytaj więcej... czytaj więcej...
24 stycznia 2022

Zapraszamy uczennice i uczniów klas 2-8 do udziału w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”, który ma zostać przeprowadzony w dniu 17 marca 2022 roku.

Zgłoszenia uczestnika należy dokonać u nauczyciela matematyki lub wychowawcy w nieprzekraczalnym terminie do 28 stycznia 2022 r.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest oświadczenie rodziców o wyrażeniu zgody na udział w konkursie i przetwarzaniu danych osobowych oraz uiszczenie opłaty (12zł).

Zasady, regulamin oraz przykładowe zadania do rozwiązania znajdują się na stronie organizatora http://www.kangur-mat.pl
Życzymy wielu sukcesów i pomyślnych wyników.

Koordynator szkolny
Monika Staśkiewicz

czytaj więcej... czytaj więcej...
16 stycznia 2022

Zimowa muzyka pędzlem malowana przez uczniów  naszej szkoły.

czytaj więcej... czytaj więcej...
Strona wyników: