Biblioteka

 

Biblioteka jest czynna codziennie,

od poniedziałku do piątku,
w godzinach: 8:10 - 15:00

biblioteka.sp.babice@wp.pl

Księgozbiór Biblioteki Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach  liczy ponad 15 000 pozycji według ksiąg inwentarzowych. Największą część zbiorów stanowią lektury oraz książki popularnonaukowe, z których najczęściej korzystają czytelnicy. Jest też wydzielony kącik dla ok. 500 pozycji audiowizualnych i elektronicznych. Tych jednak nie wypożycza się uczniom. Służą głównie nauczycielom jako pomoce tematyczne do wybranych lekcji.

Biblioteka w ramach projektu Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach  szkolnych i pedagogicznych otrzymała z Europejskiego Funduszu Społecznego cztery komputery. Stanowiska te udostępniane są uczniom i pracownikom szkoły w określonych godzinach oraz nadzorowane przez opiekunów ICIM.

Czytelnia tradycyjnie  wyposażona  jest w  księgozbiór podręczny liczący 700 ÷ 800  pozycji  -  słowników, encyklopedii i innych informatorów. Po wcześniejszym uzgodnieniu z bibliotekarzem, do dyspozycji   nauczycieli jest telewizor i magnetowid.

Pracujemy z oprogramowaniem bibliotecznym MOL OPTIVUM.

W bibliotece pracują nauczyciele z wyższym wykształceniem bibliotekarskim i wieloletnim doświadczeniem.

Biblioteka szkolna

Wypożyczalnia
Wypożyczalnia
Czytelnia
Czytelnia
Czytelnia
Czytelnia
Wypożyczalnia
Wypożyczalnia