ERASMUS +

Różnorodność pod parasolem tolerancji


Od 1 września 2016r. uczniowie i nauczyciele naszej szkoły będą uczyć się tolerancji i aktywnego obywatelstwa przy realizacji nowego projektu Embracing differences under the umbrella of tolerance, w ramach programu Erasmus+. Społeczność szkolna poświęci mu dwa lata pracy - do czerwca 2018r. i będzie współpracować  z partnerami z następujących krajów:


1) Niemiec (Berkersheimer  Schule, Frankfurt nad Menem),
2) Hiszpanii (Colegio Padres Trinitarios z Salamanki),
3) Łotwy (Meiranu Kalapaka pamatskola z Lubanas novads),
4) Grecji (Szkoła Podstawowa nr 15 w Volos)
5) Turcji (Petkim Latife Hanim Ilkokulu w Merkez).


Projekt ma na celu kształtowanie, w uczniach i nauczycielach, tolerancji wobec innej kultury, narodowości, religii czy niepełnosprawności. Dzieci dowiedzą się jak być aktywnym obywatelem lokalnej ojczyzny i świadomym Europejczykiem. Ze swoimi kolegami z partnerskich krajów będą porozumiewać się przez internet w języku angielskim. Język polski posłuży im do tworzenia tekstów, artykułów i innych form określonych w planie pracy.


Autorzy projektu postarali się, aby realizacja celów odbywała się w atrakcyjnej formie. Uczniowie wszystkich partnerskich placówek wykonają praktyczne zadania tj. przygotowywanie książeczek, plakatów, broszur, krótkich scenek teatralnych itp. Wezmą udział w grach, konkursach oraz czatach podczas których wymienią się swoimi spostrzeżeniami z kolegami z Europy i zaprezentują gotowe prace. Nauczyciele będą jedynie inspirować i wskazywać kierunki, a uczniowie w miarę możliwości samodzielnie rozwiązywać problemy. Wszystkie działania zostaną opisane na blogu, e-twinning, i facebooku.


Nauczyciele odwiedzą partnerskie szkoły w celu omówienia postępów i wyników zadań, rozwiązania powstałych problemów i zarządzania projektem. W czasie tych wizyt zapoznają się z systemem oświaty panującym w kraju gospodarza, organizacją i sposobem pracy w tej szkole. Będzie to nieoceniona okazja do poszerzenia wiedzy na temat systemów edukacji w różnych krajach Europy i porównania jej z oświatą w Polsce. Niebagatelną rolę odgrywać tu będzie możliwość podszlifowania języka angielskiego, a dla młodych nauczycieli zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności przydatnych na drodze awansu zawodowego.


Pierwsze spotkanie projektowe odbędzie się w grudniu 2016r. w naszej szkole. Zapraszamy do współpracy i śledzenia naszych poczynań.
                                                                                                               Justyna Suszko
                                                                                                         Koordynator projektu

19 listopada 2017

Kolejne spotkanie w ramach projektu Erasmus + Różnorodność pod parasolem  tolerancji odbyło się  w dniach 23-27.10 2017 r. w Salamance, przepięknym mieście w zachodniej Hiszpanii

czytaj więcej... czytaj więcej...
29 maja 2017

Wizyta na Łotwie

czytaj więcej... czytaj więcej...
29 stycznia 2017

Uczniowie wykonują słowniczki

czytaj więcej... czytaj więcej...
13 grudnia 2016

Dzień 4 - Wizyta w SOSW w Lesznie

czytaj więcej... czytaj więcej...
10 grudnia 2016

Dzień 3 - Warsztaty kulinarne

czytaj więcej... czytaj więcej...
08 grudnia 2016

Dzień 2 - Nauczanie w polskiej szkole

czytaj więcej... czytaj więcej...
06 grudnia 2016

Dzień 1 - Mikołajki

czytaj więcej... czytaj więcej...
09 listopada 2016

W dniach 14-18 listopada w ramach programu Erazmus+ realizowany będzie projekt Szkolny Tydzień Tolerancji

czytaj więcej... czytaj więcej...
07 listopada 2016

Poznajemy różne aspekty tolerancji

czytaj więcej... czytaj więcej...