Informacje pielęgniarki szkolnej

PRZYPOMINAM:

PROSZĘ O DOKŁADNE i SYSTEMATYCZNE SPRAWDZANIE CZYSTOŚCI GŁOWY DZIECKA
 

SZCZEGÓLNIE PO POWROCIE Z WYJAZDÓW

oraz zapoznanie się z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie postępowania przy wszawicy:

http://www.gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/PZ/Materia%C5%82y%20PZ/WSZAWICA.PDF