Biblioteka

 

Biblioteka jest czynna codziennie,

od poniedziałku do piątku,
w godzinach: 8:10 - 15:00

biblioteka.sp.babice@wp.pl

Księgozbiór Biblioteki Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach  liczy ponad 15 000 pozycji według ksiąg inwentarzowych. Największą część zbiorów stanowią lektury oraz książki popularnonaukowe, z których najczęściej korzystają czytelnicy. Jest też wydzielony kącik dla ok. 500 pozycji audiowizualnych i elektronicznych. Tych jednak nie wypożycza się uczniom. Służą głównie nauczycielom jako pomoce tematyczne do wybranych lekcji.

Pracujemy z oprogramowaniem bibliotecznym MOL OPTIVUM.

W bibliotece pracują nauczyciele z wyższym wykształceniem bibliotekarskim i wieloletnim doświadczeniem.

01 listopada 2020
27 sierpnia 2020

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

obowiązujący w czasie pandemii.


Biblioteka jest czynna
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:10 – 15:00


1. Czytelnik przychodzi do biblioteki w środkach ochrony osobistej (maseczki).
2. Uczniowie czekają na obsługę na korytarzu zachowując 1,5m odstępy.
3. Do stanowiska bibliotekarza podchodzą pojedynczo.
4. Nie ma wolnego dostępu do półek.

 

 

WYPOŻYCZENIA:
1. Książkę można zmówić bezpośrednio u bibliotekarza lub pisemnie, dostarczając kartkę z potrzebnymi tytułami, nazwiskiem oraz klasą.
2. Zamówienia będą realizowane w miarę możliwości od razu lub na kolejnej przerwie.
3. Książki będą podawane czytelnikowi w drzwiach, bez wchodzenia do biblioteki.

 

ZWROTY:
1. Stosując w/w zalecenia oraz pozostając w drzwiach uczeń trzyma książkę w taki sposób, aby można było skanerem odczytać jej numer i dokonać odpowiedniego zapisu na karcie czytelnika.
2. Potem odkłada książkę do przygotowanego kartonu na kwarantannę.

czytaj więcej... czytaj więcej...

Biblioteka szkolna

Wypożyczalnia
Wypożyczalnia
Wypożyczalnia
Wypożyczalnia