Nobel uczniowski


W 1905 roku Henryk Sienkiewicz otrzymał literacką Nagrodę Nobla.

Chcąc uczcić 100 rocznicę jej zdobycia przez patrona naszej Szkoły, od 2005 roku, Szkoła organizuje konkurs dla swoich uczniów pn.: 
 

Nobel Uczniowski w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach.

        Do wzięcia udziału w konkursie zapraszani są uczniowie klas 4 – 6 wraz z opiekunami - nauczycielami przedmiotu.  W ten sposób pedagodzy chcą inspirować najzdolniejszych uczniów do kreatywnego rozwijania własnych zainteresowań i zaprezentowania na forum Szkoły swojej wiedzy.

        Udział w projekcie biorą uczniowie, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce z danego przedmiotu. Nagrodę Nobla Uczniowskiego można zdobyć w jednej z dziedzin: literatura, historia, język angielski, przyroda lub matematyka.

        Corocznie realizacja projektu trwa kilka miesięcy. W październiku przedstawiane są tematy prac. Po I semestrze następuje uroczyste ogłoszenie wybranych tematów, wykonawców i opiekunów, a w maju uczniowie prezentują swoje prace przed Kapitułą Noblowską.

       To doniosłe wydarzenie połączone jest z uroczystą galą wręczenia statuetek, dyplomów i nagród.