Informacje pielęgniarki szkolnej

PRZYPOMINAM:

PROSZĘ O DOKŁADNE i SYSTEMATYCZNE SPRAWDZANIE CZYSTOŚCI GŁOWY DZIECKA
 

SZCZEGÓLNIE PO POWROCIE Z WYJAZDÓW

oraz zapoznanie się z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie postępowania przy wszawicy:

http://www.gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/PZ/Materia%C5%82y%20PZ/WSZAWICA.PDF

 

17 października 2017

 

♦ druga sesja - 23.10 - 27.10

♦ trzecia sesja - 4.12 - 8.12

♦ czwarta sesja - 29.01 - 2.02

♦ piąta sesja - 12.03 - 16.03

♦ szósta sesja - 23.04 - 27.04

czytaj więcej... czytaj więcej...
05 września 2017

KLASY 0 oraz I: BILANS ZDROWIA DZIECKA

czytaj więcej... czytaj więcej...