O szkole

     Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Babicach działa od 1918 roku. W roku 1984 szkoła otrzymała nową siedzibę przy ul. Sygietyńskiego 40, obecnie  ul. Polna 40.
     Uroczyste nadanie szkole imienia Henryka Sienkiewicza odbyło się dnia 5 maja 1998r.
     Największym osiągnięciem szkoły jest dostosowanie warunków wychowania, kształcenia i opieki do indywidualnych potrzeb wychowanków.
     Kształcimy na wysokim poziomie, zapewniając dzieciom wszechstronny rozwój poprzez organizację klas: integracyjnych, muzycznych i ekologicznych oraz szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych.
     Nasi uczniowie uzyskują wysokie lokaty w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych i artystycznych.
     Dzieci potrzebujące wsparcia otrzymują na terenie szkoły profesjonalną pomoc psychologiczno – pedagogiczną i specjalistyczną.

 

 

 

07 kwietnia 2013

Zapraszamy do zapoznania się z historią naszej szkoły, która sięga XVI wieku!

Bowiem już wtedy "Kleryk otrzymywał 48 groszy za cały rok pracy" w szkole.

czytaj więcej... czytaj więcej...