O szkole

     Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Babicach działa od 1918 roku. W roku 1984 szkoła otrzymała nową siedzibę                               przy ul. Sygietyńskiego 40, obecnie  ul. Polna 40.
     Uroczyste nadanie szkole imienia Henryka Sienkiewicza odbyło się dnia 5 maja 1998r.
     Największym osiągnięciem szkoły jest dostosowanie warunków wychowania, kształcenia i opieki do indywidualnych potrzeb wychowanków.
     Kształcimy na wysokim poziomie, zapewniając dzieciom wszechstronny rozwój poprzez organizację klas: integracyjnych, muzycznych i ekologicznych oraz szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych.
     Nasi uczniowie uzyskują wysokie lokaty w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych i artystycznych.
     Dzieci potrzebujące wsparcia otrzymują na terenie szkoły profesjonalną pomoc psychologiczno – pedagogiczną                                           i specjalistyczną.

 

Dyrekcja szkoły przyjmuje interesantów:

  •  Dyrektor Dorota Smolińska  - poniedziałki w godz. 15.00 - 17.00
  • Wicedyrektor Daniela Kwiatkowska – czwartki w godz. 15.00 – 17.00
  • Wicedyrektor Dorota Radecka – wtorki w godz. 15.00 – 17.00

Środy i piątki są dniami bez przyjęć interesantów

 

01 września 2018

Zobacz kto jest kim w naszej szkole.

czytaj więcej... czytaj więcej...
07 kwietnia 2013

Zapraszamy do zapoznania się z historią naszej szkoły, która sięga XVI wieku!

Bowiem już wtedy "Kleryk otrzymywał 48 groszy za cały rok pracy" w szkole.

czytaj więcej... czytaj więcej...