Dokumentacja

 Zarządzenia Dyrektora szkoły

2.1 Zarządzenie nr 2 w sprawie bezpieczeństwa w szkole

 

​_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W STARYCH BABICACH

​_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W STARYCH BABICACH