KARTA ROWEROWA

06 maja 2022

EGZAMIN TEORETYCZNY NA KARTĘ ROWEROWĄ
odbędzie się
w środę 11 MAJA 2022r.

Uczniowie, którzy dostarczyli kartę zgłoszeniową,  przychodzą do sali nr 3 według następującego harmonogramu:

8.20 - klasy: 5c , 7e, 3b, 3d,

9.15  - klasy: 4a, 5d, 7f

10.10 - klasy: 5b, 4b

11.05 - klasy: 6a, 6b

12.10 - klasy: 5a, 7c, 7d

13.15 - klasy: 4c, 4d, 7b

 

Przydatne strony do ćwiczeń przed egzaminem:

 https://brd.edu.pl/brd2/testy/testy.html

https://brd.edu.pl/

czytaj więcej... czytaj więcej...
27 marca 2022

Egzamin teoretyczny na kartę rowerową będzie przeprowadzony w  terminie od 9 do 13 maja. Dokładne terminy dla poszczególnych klas zostaną podane po ustaleniu liczby chętnych.

Egzamin praktyczny, dla osób, które uzyskają pozytywny wynik egzaminu teoretycznego oraz spełnią pozostałe wymagania odbędzie się 2 czerwca.

Arkusz zaliczeń wraz z aktualnym zdjęciem należy złożyć w  terminie do 22 kwietnia 2022  u  p. Barbary Bogdanowicz-Wójcik lub p. Iwony Antoszkiewicz  wraz  z podpisem obojga rodziców oraz  wychowawcy klasy.


Brak złożonego arkusza uniemożliwia przystąpienie do egzaminu.

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/DOKUMENTY/REGULAMIN_UZYSKANIA_KARTY_ROWEROWEJ.pdf

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/DOKUMENTY/Zacznik_1.pdf

 

czytaj więcej... czytaj więcej...