KARTA ROWEROWA

28 maja 2022

EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KARTĘ ROWEROWĄ

dla osób, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu teoretycznego odbędzie się
w czwartek 2 czerwca 2022r.

według następującego harmonogramu:

9.00 - uczniowie z klas: 5b, 5c, 6a, 6b, 7b, 7c, 7e, 7f, 8e;

10.00 - uczniowie z klas: 3b, 3d, 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5d.

Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:

a) pozycja kierującego na pojeździe,
b) upewnienie się o możliwości jazdy,
c) płynne ruszanie z miejsca,
d) upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy,
e) płynna jazda po prostej i „ósemce”, wytyczonym pasem bez podpierania się nogami,
f) podjazd na wzniesienie,
g) hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu.

Wynik części praktycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.

Egzamin praktyczny musi odbywać się wyłącznie na rowerze posiadającym wyposażenie
przewidziane przez prawo o ruchu drogowym (rower sprawny technicznie i przepisowo
wyposażony). Uczeń powinien posiadać kamizelkę odblaskową oraz kask rowerowy.

Za pozytywnie zdany egzamin na kartę rowerową uważa się wówczas, jeśli uczeń udzielił
80% poprawnych odpowiedzi na egzaminie teoretycznym i zdał egzamin praktyczny – wykonał
co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.

czytaj więcej... czytaj więcej...
06 maja 2022

EGZAMIN TEORETYCZNY NA KARTĘ ROWEROWĄ
odbędzie się
w środę 11 MAJA 2022r.

Uczniowie, którzy dostarczyli kartę zgłoszeniową,  przychodzą do sali nr 3 według następującego harmonogramu:

8.20 - klasy: 5c , 7e, 3b, 3d,

9.15  - klasy: 4a, 5d, 7f

10.10 - klasy: 5b, 4b

11.05 - klasy: 6a, 6b

12.10 - klasy: 5a, 7c, 7d

13.15 - klasy: 4c, 4d, 7b

 

Przydatne strony do ćwiczeń przed egzaminem:

 https://brd.edu.pl/brd2/testy/testy.html

https://brd.edu.pl/

czytaj więcej... czytaj więcej...
27 marca 2022

Egzamin teoretyczny na kartę rowerową będzie przeprowadzony w  terminie od 9 do 13 maja. Dokładne terminy dla poszczególnych klas zostaną podane po ustaleniu liczby chętnych.

Egzamin praktyczny, dla osób, które uzyskają pozytywny wynik egzaminu teoretycznego oraz spełnią pozostałe wymagania odbędzie się 2 czerwca.

Arkusz zaliczeń wraz z aktualnym zdjęciem należy złożyć w  terminie do 22 kwietnia 2022  u  p. Barbary Bogdanowicz-Wójcik lub p. Iwony Antoszkiewicz  wraz  z podpisem obojga rodziców oraz  wychowawcy klasy.


Brak złożonego arkusza uniemożliwia przystąpienie do egzaminu.

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/DOKUMENTY/REGULAMIN_UZYSKANIA_KARTY_ROWEROWEJ.pdf

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/DOKUMENTY/Zacznik_1.pdf

 

czytaj więcej... czytaj więcej...