KARTA ROWEROWA

27 maja 2023

EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KARTĘ ROWEROWĄ

 

dla osób, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu teoretycznego odbędzie się w poniedziałek 5 czerwca 2023r. według następującego harmonogramu:

 

12.30 - uczniowie z klas: 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b, 6b, 6c, 6d,

 

Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:

 

a) pozycja kierującego na pojeździe,

b) upewnienie się o możliwości jazdy,

c) płynne ruszanie z miejsca,

d) upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy,

e) płynna jazda po prostej i „ósemce”, wytyczonym pasem bez podpierania się nogami,

f) jazda z jedną ręką wyciągniętą w bok,

g) hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu (np.: przed znakiem ”Stop”).

 

Wynik części praktycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.

 

Egzamin praktyczny musi odbywać się wyłącznie na rowerze posiadającym wyposażenie przewidziane przez prawo o ruchu drogowym (rower sprawny technicznie i przepisowo wyposażony). Uczeń powinien posiadać kamizelkę odblaskową oraz kask rowerowy. Egzamin odbywa się na własnym rowerze lub koleżanki/kolegi. Z uwagi, iż egzamin odbywa się bez udziału rodziców, bardzo proszę o dostarczenie rowerów rano. Egzamin praktyczny odbędzie się na ogrodzonym terenie z tyłu szkoły, przy placu zabaw. Tam też zbieramy się z rowerami na 10 minut przed wyznaczonym czasem. Nauczyciele zostaną poinformowani i zdający zostaną zwolnieni z lekcji.

 

Za pozytywnie zdany egzamin na kartę rowerową uważa się wówczas, jeśli uczeń udzielił 80% poprawnych odpowiedzi na egzaminie teoretycznym i zdał egzamin praktyczny – wykonał co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.

czytaj więcej... czytaj więcej...
10 maja 2023

EGZAMIN TEORETYCZNY NA KARTĘ ROWEROWĄ


odbędzie się
w piątek 12 maja 2023r.

Uczniowie, którzy dostarczyli kartę zgłoszeniową,  przystępują do egzaminu według następującego harmonogramu:

12.10 (6 godz. lek. )– 4b, 6d, 5d, 5b, 6b
13.15 (7 godz. lek.) – 4c (grupa 1), 4d, 6c
14.10 (8 godz. lek.) – 8c, 4a, 4c (grupa 2)

Przydatne strony do ćwiczeń przed egzaminem:

https://brd.edu.pl/brd2/testy/testy.html

https://brd.edu.pl/

czytaj więcej... czytaj więcej...
21 marca 2023

Egzamin teoretyczny na kartę rowerową będzie przeprowadzony w  terminie od 9 do 12 maja. Dokładne terminy dla poszczególnych klas zostaną podane po ustaleniu liczby chętnych.

Egzamin praktyczny, dla osób, które uzyskają pozytywny wynik egzaminu teoretycznego oraz spełnią pozostałe wymagania odbędzie się na początku czerwca.

Arkusz zaliczeń  z podpisem obojga rodziców i  wychowawcy klasy oraz z aktualnym zdjęciem należy złożyć w  terminie do 28 kwietnia 2023r.  u p. Iwony Antoszkiewicz.


Brak złożonego arkusza uniemożliwia przystąpienie do egzaminu.

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/DOKUMENTY/REGULAMIN_UZYSKANIA_KARTY_ROWEROWEJ.pdf

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/DOKUMENTY/Zacznik_1.pdf

czytaj więcej... czytaj więcej...