Obiady

02 marca 2023

Koszt posiłków dla uczniów klas "0":

w KWIETNIU 2023 wynosi - 19 dni x 14,00 zł = 266,00 zł

termin przyjmowania wpłat do 15 marca 2023 r.

Powstałe w poprzednich miesiącach nadpłaty po zgłoszeniu i uzgodnieniu kwoty z intendentami można przenieść na poczet opłat w następnym miesiącu,

lub

odebrać składając podanie do Dyrektora Szkoły: podając imię, nazwisko i klasę dziecka, uzgodnioną kwotę nadpłaty i nr. konta bankowego, na które będą zwrócone pieniądze.

Koszt obiadu dla uczniów klas 1-8:

w KWIETNIU 2023 wynosi - 16 dni x 7,00 zł.= 112,00 zł

Dni wyłączone z żywienia to 6,7,10 i 11 kwietnia.

Termin przyjmowania wpłat do 15 marca 2023 r.

Powstałe w poprzednich miesiącach nadpłaty po zgłoszeniu i uzgodnieniu kwoty z intendentami można przenieść na poczet opłat w następnym miesiącu,

lub

odebrać składając podanie do Dyrektora Szkoły: podając imię, nazwisko i klasę dziecka, uzgodnioną kwotę nadpłaty i nr. konta bankowego, na które będą zwrócone pieniądze.

czytaj więcej... czytaj więcej...
27 stycznia 2023

Koszt posiłków dla uczniów klas "0":

w MARCU 2023 wynosi - 23 dni x 14,00 zł = 322,00 zł

termin przyjmowania wpłat do 15 lutego 2023 r.

Powstałe w poprzednich miesiącach nadpłaty po zgłoszeniu i uzgodnieniu kwoty z intendentami można przenieść na poczet opłat w następnym miesiącu,

lub

odebrać składając podanie do Dyrektora Szkoły: podając imię, nazwisko i klasę dziecka, uzgodnioną kwotę nadpłaty i nr. Konta bankowego, na które będą zwrócone pieniądze.

Koszt obiadu dla uczniów klas 1-8:

w MARCU 2023 wynosi - 23 dni x 7,00 zł.= 161,00 zł

termin przyjmowania wpłat do 15 lutego 2023 r.

Powstałe w poprzednich miesiącach nadpłaty po zgłoszeniu i uzgodnieniu kwoty z intendentami można przenieść na poczet opłat w następnym miesiącu,

lub

odebrać składając podanie do Dyrektora Szkoły: podając imię, nazwisko i klasę dziecka, uzgodnioną kwotę nadpłaty i nr. Konta bankowego, na które będą zwrócone pieniądze.

czytaj więcej... czytaj więcej...
27 stycznia 2023

Informujemy że z dniem 1 marca 2023 r. zgodnie z

ZASADAMI KORZYSTANIA Z OBIADÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. H. SIENKIEWICZA W STARYCH BABICACH umieszczonymi na stronie http://www.szkola-starebabice.pl/pl/Obiady
Odpisy posiłków będą przyjmowane tylko w przypadku nieobecności dziecka powyżej 3 dni. Zgłoszenia należy dokonać w formie wiadomości przesłanej przez dziennik elektroniczny lub telefonicznie pod numerem 22 722-93-80 do intendenta i otrzymać potwierdzenie przyjęcia takiego zgłoszenia.
1) Zgłoszenia należy wysyłać do godziny 14.00, wysłane po tym czasie będą traktowane jako informacja dnia następnego.
2) Odpisy będą dokonywane od następnego dnia po dniu zgłoszenia.
3) Zgłoszenia nie potwierdzone nie będą podlegały rozliczeniu.
4) Odstępstwem od tej zasady może być wycieczka klasy zgłoszona przez nauczyciela
odpowiedzialnego za jej organizację.

 

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/OBIADY/ZASADY_KORZYSTANIA_Z_OBIADOW_W_SZKOLE_2022_2023.pdf

czytaj więcej... czytaj więcej...