Obiady

30 listopada 2022

Koszt posiłków dla uczniów klas "0":

w STYCZNIU 2023 wynosi - 21 dni x 14,00 zł = 294,00 zł

termin przyjmowania wpłat do 15 grudnia 2022 r.

Powstałe w poprzednich miesiącach nadpłaty można odebrać po uzgodnieniu kwoty z intendentami składając podanie do Dyrektora Szkoły: podając imię, nazwisko i klasę dziecka, uzgodnioną kwotę nadpłaty i nr. Konta bankowego, na które będą zwrócone pieniądze.

Koszt obiadu dla uczniów klas 1-8:

w STYCZNIU 2023 wynosi - 21 dni x 7,00 zł = 147,00 zł

termin przyjmowania wpłat do 15 grudnia 2022 r.

Powstałe w poprzednich miesiącach nadpłaty można odebrać po uzgodnieniu kwoty z intendentami składając podanie do Dyrektora Szkoły:

podając imię, nazwisko i klasę dziecka, uzgodnioną kwotę nadpłaty i nr. Konta bankowego, na które będą zwrócone pieniądze.

czytaj więcej... czytaj więcej...
01 listopada 2022

Koszt posiłków dla uczniów klas "0":

w GRUDNIU wynosi - 21 dni x 14,00 zł = 294,00 zł termin przyjmowania wpłat

do 15 listopada 2022 r.

Dni 23 XII oraz 27 do 30 XII są dniami dyżuru w szkole.

Jeżeli dziecko nie będzie w tych dniach w szkole należy dokonać zgłoszenia odpisu wybranych dni u intendentów stołówki  minimum z jednodniowym wyprzedzeniem.

 

Powstałe nadpłaty można odebrać po uzgodnieniu kwoty z intendentami składając podanie do Dyrektora Szkoły lub pozostawić na koncie i wtedy będą stanowić nadpłatę do rozliczenia w kolejnym miesiącu.

 

Koszt obiadu dla uczniów klas 1-8:

w GRUDNIU wynosi - 21 dni x 7,00 zł = 147,00 zł termin przyjmowania wpłat

do 15 listopada 2022 r.

Dni 23 XII oraz 27 do 30 XII są dniami dyżuru w szkole.

Jeżeli dziecko nie będzie w tych dniach w szkole należy dokonać zgłoszenia odpisu wybranych dni u intendentów stołówki  minimum z jednodniowym wyprzedzeniem.

Powstałe nadpłaty można odebrać po uzgodnieniu kwoty z intendentami składając podanie do Dyrektora Szkoły lub pozostawić na koncie i wtedy będą stanowić nadpłatę do rozliczenia w kolejnym miesiącu.

czytaj więcej... czytaj więcej...
05 października 2022

Koszt posiłków dla uczniów klas "0":

w listopadzie wynosi - 20 dni x 14,00 zł = 280,00 zł termin przyjmowania wpłat do 15 października 2022 r.

 

Koszt obiadu dla uczniów klas 1-8:

Dla dzieci, które korzystały z obiadów w miesiącu październiku:

opłata za listopad wynosi - 19 dni x 7,00 zł = 133,00 zł. (opłata pomniejszona o 1 dzień - 31 październik - w którym nie będzie obiadów) termin przyjmowania wpłat do 15 października 2022 r.

 

Dla dzieci, które nie korzystały z obiadów w miesiącu październiku:

opłata za listopad wynosi - 20 dni x 7,00 zł = 140,00 zł termin przyjmowania wpłat do 15 października 2022 r.

czytaj więcej... czytaj więcej...
04 września 2022

Koszt posiłków dla uczniów klas "0":
 - wrzesień - 294,00 zł termin przyjmowania wpłat do 30 sierpnia 2022 r.
- październik -  294,00 zł. termin przyjmowania wpłat do 15 września 2022 r.

 

Koszt obiadu dla uczniów klas 1-8:
- wrzesień -  105,00 zł termin przyjmowania wpłat do 30 sierpnia 2022 r.
-październik - 140,00 zł. termin przyjmowania wpłat do 15 września 2022 r.

czytaj więcej... czytaj więcej...