Obiady

12 maja 2022

Informujemy, że żywienie dla wszystkich klas w stołówce szkolnej kontynuowane będzie w miesiącu CZERWCU 2022 r.

RODZICE DZIECI Z KLAS ósmych proszeni są o indywidualny kontakt z intendentami w celu rozliczenia opłat za obiady w szkole.


Pełny koszt obiadów w czerwcu dla klas „0” wynosi 150 zł + 60 zł = 210 zł.:
15 dni x 10 zł. = 150 bez dni świątecznych i bez dyżuru oraz
6 dni x 10 zł. = 60 zł. dzieci zapisane na dyżur w dniach 17 i 24 do 30 czerwca,

Pełny koszt obiadów w czerwcu dla klas I do VIII: wynosi – 75 zł.
15 dni: bez dni świątecznych oraz bez  17 i 24 czerwca,

Termin płatności: do 20 maja 2022 r.

Po tym terminie dzieci nie będą wpisywane na listę żywienia bez uprzedniego zgłoszenia i przedstawienia dowodu wpłaty intendentom stołówki.
OSOBY POSIADAJĄCE NADPŁATY PROSIMY O KONTAKT Z INTENDENTEM W CELU UZGODNIENIA WYSOKOŚCI OPŁATY.

czytaj więcej... czytaj więcej...
08 kwietnia 2022

Informujemy, że żywienie dla wszystkich klas w stołówce szkolnej kontynuowane będzie w miesiącu maju 2022r.
Pełny koszt obiadów w maju: (21 dni bez dni świątecznych) dla klas „0” wynosi 210 zł,

Pełny koszt obiadów w maju: (17 dni: bez dni świątecznych, 2 maja oraz dni egazminu ósmoklasisty 24, 25, 26 maja) dla klas I do VIII wynosi - 85zł.


Termin płatności: do 23 kwietnia 2022r.


Po tym terminie dzieci nie będą wpisywane na listę żywienia bez uprzedniego zgłoszenia i przedstawienia dowodu wpłaty intendentom stołówki.
OSOBY POSIADAJĄCE NADPŁATY PROSIMY O KONTAKT Z INTENDENTEM W CELU UZGODNIENIA WYSOKOŚCI OPŁATY.
Kolejne terminy żywienia podamy do 20 maja 2022r.

czytaj więcej... czytaj więcej...