Aktualności

26 października 2019

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU W DOMU KULTURY STARE BABICE

W ostatnią sobotę uczniowie zostali zaangażowani do pomocy przy uroczystościach związanych z Dniem Kultury Indyjskiej. Między innymi, dziewczynki ubrane w tradycyjne stroje indyjskie witały licznych gości a po koncercie częstowały ich słodkościami.

W niedzielę liczna grupa członków Szkolnego Koła Wolontariatu uczestniczyła w koncercie charytatywnym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Działajmy Razem oraz Dom Kultury Stare Babice, podczas którego uczniowie prowadzili zbiórkę na rzecz potrzebujących. Ponadto wolontariusze zostali zaangażowani do innych zadań, między innymi w pomoc w garderobie muzyków, sprawdzanie biletów czy witanie najznamienitszych gości.

Serdecznie dziękujemy za możliwość współpracy, jesteśmy dumne z naszych wolontariuszy, którzy wyjątkowo chętnie angażują się w działania w Domu Kultury Stare Babice, co owocuje zdobywaniem nowych kompetencji i umiejętności.

Katarzyna Kujawka
Dorota Dunder
koordynatorki SKW

{ZDJECIE_OPIS}{ZDJECIE_OPIS}{ZDJECIE_OPIS}{ZDJECIE_OPIS}{ZDJECIE_OPIS}{ZDJECIE_OPIS}{ZDJECIE_OPIS}