Aktualności

22 października 2017

WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY

Zapraszamy
uczniów gimnazjum i klas VII do udziału w spotkaniach
Grupy dla Młodzieży
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Bliznem Jasińskiego, ul. Kopernika 10

Uczestnicy grupy będą mieli okazję do:
– rozwijania wiedzy o sobie i pozytywnego nastawienia do siebie i innych;
– rozwijania umiejętności interpersonalnych;
– rozwijania umiejętności planowania i celowego działania;
– poszukiwania optymalnych metod radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi dla każdego z uczestników;
– rozwijania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresu.
Spotkania będą odbywały się cyklicznie we czwartki w godzinach
15:30 – 17:00 od 1 marca 2018 r.
Udział w grupie jest bezpłatny, poprzedzony spotkaniem z uczniem.  Dodatkowych informacji udziela psycholog Aleksandra Działa –  prowadząca grupę.

Telefoniczne zapisy pod numerem 22 722 05 70.