Aktualności

30 kwietnia 2019

Przesłuchania w projekcie Nobel uczniowski przeprowadzone zostaną w dniach 28.05-05.06. (harmonogram zostanie podany w późniejszym terminie).

czytaj więcej... czytaj więcej...
25 kwietnia 2019

Szanowni Państwo

Informujemy, że z dniem 27 kwietnia, strajk nauczycieli zostanie zawieszony.

Od poniedziałku 29 kwietnia rozpoczynamy zajęcia lekcyjne zgodnie z planem. Zapraszamy wszystkich uczniów do szkoły. 

Zebranie z rodzicami z dnia 29 kwietnia zostaje przełożone na 6 maja.

czytaj więcej... czytaj więcej...
24 kwietnia 2019

Szanowni Państwo

Prosimy o dokonywanie wpłat za obiady majowe w kwocie przewidzianej na ten miesiąc, tj. 76 zł. 

Odliczeń za obiady niezjedzone w kwietniu dokonamy z wpłat czerwcowych. Rozliczenie nadpłat będzie zrobione indywidualnie dla każdego ucznia.

czytaj więcej... czytaj więcej...
23 kwietnia 2019

Szanowni Państwo

Informujemy, że w naszej szkole w dalszym ciągu trwa strajk nauczycieli.

Dyżur opiekuńczo-wychowawczy w świetlicy szkolnej odbywa się w godz. 7.00 - 17.30.

Uczniowie mający wykupione obiady i przebywający w świetlicy na dyżurze opiekuńczym mają zapewniony obiad.

 

czytaj więcej... czytaj więcej...
17 kwietnia 2019

Szanowni Państwo

Następuje zmiana terminu festynu z okazji Dnia Ziemi. 

Dokładny termin pojawi się na stronie szkoły w najbliższym czasie.

czytaj więcej... czytaj więcej...
08 kwietnia 2019

Dziękujemy wszystkim Rodzicom za słowa wsparcia i wyrozumiałość w tym niełatwym dla nas czasie.

Wierzymy w pozytywne rozstrzygnięcia, które miejmy nadzieję niebawem nastąpią.

czytaj więcej... czytaj więcej...
05 kwietnia 2019

Szanowni Państwo

Ze uwagi na trwające rozmowy związków zawodowych z przedstawicielami rządu w sprawie spełnienia postulatów nauczycielskich, oraz brakiem możliwości ustalenia rzeczywistej daty rozpoczęcia strajku, podjęliśmy decyzję, że szkoły i przedszkola, w których zapowiedziany jest strajk będą pełniły dyżury opiekuńcze w czasie ewentualnych akcji protestacyjnych.
Decyzja nasza podyktowana jest zrozumieniem sytuacji rodziców, którzy zwracają się z prośbą do dyrektorów szkół i przedszkoli o pomoc w zorganizowaniu opieki dla dzieci. Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą, aby ze wspomnianej opieki skorzystali tylko Ci rodzice, którzy nie mogą zapewnić dzieciom bezpiecznego pobytu w domu.

 

czytaj więcej... czytaj więcej...
02 kwietnia 2019

Szanowni Państwo

W związku z planowanym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego ogólnopolskim strajkiem nauczycieli oraz wynikami referendum strajkowego, w którym za akcją protestacyjną opowiedziało się ponad 70% pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych gminnych szkół i przedszkoli informujemy, że w przypadku potwierdzenia strajku przez ZNP, wszystkie gminne placówki oświatowe, w których działają związki zawodowe, tj.:
1. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach,
2. Przedszkole w Starych Babicach,
3. Szkoła Podstawowa w Zielonkach Parceli,
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Borzecinie Dużym


w okresie trwania strajku będą zamknięte.


Decyzja taka została podjęta ze względu na brak możliwości zapewnienia uczniom i dzieciom należytej opieki.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza


Zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat ośmiu z powodu nieprzewidzianego zamknięcia szkoły/przedszkola, do której dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy.
Stanowi tak §3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632).
Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.
Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola/szkoły jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy.

czytaj więcej... czytaj więcej...
29 marca 2019

Szanowni Państwo

Informujemy, że w związku z planowanymi przez Gminę Stare Babice pracami budowlano-remontowymi ciągu pieszo-rowerowego prowadzącego z Rynku do naszej szkoły, od 1 kwietnia (poniedziałek) zostanie zamknięty chodnik na odcinku od mostka do Alei Dębów.

Uczniowie i Rodzice udający się do szkoły z Rynku będą mogli dojść ulicą Sienkiewicza i Aleją Dębów.

czytaj więcej... czytaj więcej...
Strona wyników: