Aktualności

28 maja 2018

Fotorelacja ze Święta Szkoły

czytaj więcej... czytaj więcej...
28 maja 2018

Kto z czytających ten artykuł słyszał kiedykolwiek o smoku mazowieckim? No właśnie. Otóż okazuje się, że ów smok istniał. Przynajmniej w legendach… Jednakże nadal możemy zobaczyć go jako symbol, choćby w herbie powiatu warszawskiego zachodniego. 9 maja do Szkoły w Starych Babicach zawitał historyk Mazowsza pan Daniel Sukniewicz. Było to niezwykle pasjonujące spotkanie.

czytaj więcej... czytaj więcej...
28 maja 2018

Serdecznie zapraszamy zespoły teatralne ze szkół i przedszkoli do wzięcia udziału w Gminnym Przeglądzie Teatralnymktóry odbędzie się 14 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach.

Zgłoszenia z podaniem liczby uczestników, tytułem spektaklu, czasem potrzebnym na przygotowanie sceny i kontaktem do osoby odpowiedzialnej za zespół prosimy przesłać  faksem (fax/tel. 722 91 29) do 11 czerwca 2018 r.

Miło nam będzie gościć  wielbicieli teatru. Do zobaczenia na scenie.

Dyrekcja i Organizatorki

czytaj więcej... czytaj więcej...
24 maja 2018

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Administrator Danych Osobowych:
Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe oraz dane dzieci (uczniów) jest Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach z siedzibą przy ul Polnej 40 w imieniu, której działa Dyrektor. Kontakt z Dyrektorem:

- drogą papierową na adres: 05-082 Stare Babice ul. Polna 40 oraz 
- mailowo:dorota.smolinska.sp@gmail.com


Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować wysyłając maila na adres: inspektorszkolababice@gmail.com


Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Państwa dane osobowe oraz dane dzieci (uczniów) będą przetwarzane w celu:
1) rekrutacji uczniów do szkoły podstawowej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO),
2) realizacji zadań związanych z wypełnieniem obowiązku szkolnego (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO).


Okres przechowywania Państwa danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:
1) dokumentacja dotycząca rekrutacji – 1 rok,
2) dokumentacja dot. realizacji obowiązku szkolnego – 10 lat.


Odbiorcy Twoich danych

Odbiorcami Pani/Pana danych będą:
a) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz tj.:  podmioty obsługujące i utrzymujące naszą sieć informatyczną, podmioty świadczące nam usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, obsługę pielęgniarską, rachunkową;
b) inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa tj.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Gmina. W przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska. W przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej.


Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj.: prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.


Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych
Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa. W przypadku niepodania danych nie będziemy mogli spełnić obowiązku ustawowego, w przypadku podania niepełnych danych zostaną Państwo wezwani do uzupełnienia danych.


Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia.

czytaj więcej... czytaj więcej...
22 maja 2018

Uczniowie naszej szkoły, którzy ukończyli 10 lat i opanowali wiadomości o przepisach ruchu drogowego 8 maja przystąpili do egzaminu umożliwiającego uzyskanie karty rowerowej

czytaj więcej... czytaj więcej...
22 maja 2018

Serdecznie zapraszamy

na Jarmark średniowieczny organizowany z okazji 

20-lecia nadania Szkole Podstawowej w Starych Babicach imienia Henryka Sienkiewicza

26 maja 2018 r. w godz. 10.00 – 14.00 na dziedzińcu szkolnym

Dyrektor Szkoły, Grono Pedagogiczne,

Rada Rodziców i Uczniowie

czytaj więcej... czytaj więcej...
21 maja 2018

W sobotę 19 maja 2018 r. o godz. 10.00 w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej odbył się finał Biblijnej Akademii Najmłodszych.
 

czytaj więcej... czytaj więcej...
21 maja 2018

Od 1 września 2018 roku rozpoczynamy w naszej szkole kształcenie w klasach  dwujęzycznych.

czytaj więcej... czytaj więcej...
20 maja 2018

W dniach 23-28 kwietnia 2018r. w ramach projektu Erasmus+ gościliśmy w greckim Volos na zaproszenie tamtejszej 15 Szkoły Podstawowej.

Tematem przewodnim dwuletniego projektu była tolerancja, dlatego w 4 krajach partnerskich zapoznawaliśmy się z funkcjonowaniem ośrodków pomocowych.

czytaj więcej... czytaj więcej...
20 maja 2018

Przypominamy!

Karta rowerowa - dodatkowy egzamin                                                                              organizowany przez Wydział ruchu Drogowego w Warszawie

26 maja 2018 (sobota) w godzinach 10:00-15:00

Warszawa, ul. Karolkowa 46 (róg Karolkowej i Grzybowskiej)

UWAGA!

Konieczne jest odebranie dokumentów od p. Barbary Bogdanowicz-Wójcik. Brak dokumentów spowoduje niedopuszczenie do egzaminu.

Uczniowie mogą też zdać egzamin teoretyczny wcześniej u nauczyciela techniki p. Barbary Bogdanowicz-Wójcik, a praktyczny 26 maja lub oba - teoretyczny i praktyczny 26 maja.

czytaj więcej... czytaj więcej...
Strona wyników: