Aktualności

19 czerwca 2018

19 czerwca 2018 (wtorek)

Dzień Kibica

Uczniowie naszej szkoły ubrani w stroje kibica trzymają kciuki za naszych!!

czytaj więcej... czytaj więcej...
18 czerwca 2018

29 maja w Niepokalanowie odbyła się uroczystość zakończenia Ogólnopolskiego Konkursu:”Mój szkolny kolega z misji”, XVII edycja: Z MARYJĄ NA MISJACH. Z radością informujemy, że laureatami zostali uczniowie naszej szkoły.

 

czytaj więcej... czytaj więcej...
18 czerwca 2018

Miło nam poinformować, że znane są już wyniki konkursu matematycznego "Kangur 2018", który odbył się 15 marca 2018 r.

W roku szkolnym 2017/2018 udział w konkursie wzięło 164 uczniów. 

czytaj więcej... czytaj więcej...
08 czerwca 2018

26 maja  2018r. Szkoła Podstawowa w Starych Babicach obchodziła dwudziestą rocznicę nadania jej imienia Henryka Sienkiewicza. To nasz patron ciągle inspiruje grono pedagogiczne do historycznych poszukiwań, dlatego z tej okazji zorganizowaliśmy  jarmark średniowieczny.

czytaj więcej... czytaj więcej...
29 maja 2018

Wysokie temperatury!
Nie zostawiaj dzieci i zwierząt w samochodzie!

Pomimo wielu apeli, wciąż zdarzają się sytuacje pozostawienia w nagrzanym samochodzie dzieci i zwierząt. Policjanci przypominają, aby podczas dni z tak wysokimi temperaturami nawet na chwilę nie zostawiać w samochodzie dzieci i zwierząt. W takich sytuacjach wnętrze pojazdu bardzo mocno się nagrzewa, co może zagrażać życiu i zdrowiu przebywających w nim osób czy zwierząt. Policjanci apelują również o to, aby w trakcie upałów dobrze przygotować się do jazdy samochodem.

czytaj więcej... czytaj więcej...
28 maja 2018

Fotorelacja ze Święta Szkoły

czytaj więcej... czytaj więcej...
28 maja 2018

Kto z czytających ten artykuł słyszał kiedykolwiek o smoku mazowieckim? No właśnie. Otóż okazuje się, że ów smok istniał. Przynajmniej w legendach… Jednakże nadal możemy zobaczyć go jako symbol, choćby w herbie powiatu warszawskiego zachodniego. 9 maja do Szkoły w Starych Babicach zawitał historyk Mazowsza pan Daniel Sukniewicz. Było to niezwykle pasjonujące spotkanie.

czytaj więcej... czytaj więcej...
28 maja 2018

Serdecznie zapraszamy zespoły teatralne ze szkół i przedszkoli do wzięcia udziału w Gminnym Przeglądzie Teatralnymktóry odbędzie się 14 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach.

Zgłoszenia z podaniem liczby uczestników, tytułem spektaklu, czasem potrzebnym na przygotowanie sceny i kontaktem do osoby odpowiedzialnej za zespół prosimy przesłać  faksem (fax/tel. 722 91 29) do 11 czerwca 2018 r.

Miło nam będzie gościć  wielbicieli teatru. Do zobaczenia na scenie.

Dyrekcja i Organizatorki

czytaj więcej... czytaj więcej...
24 maja 2018

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Administrator Danych Osobowych:
Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe oraz dane dzieci (uczniów) jest Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach z siedzibą przy ul Polnej 40 w imieniu, której działa Dyrektor. Kontakt z Dyrektorem:

- drogą papierową na adres: 05-082 Stare Babice ul. Polna 40 oraz 
- mailowo:dorota.smolinska.sp@gmail.com


Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować wysyłając maila na adres: inspektorszkolababice@gmail.com


Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Państwa dane osobowe oraz dane dzieci (uczniów) będą przetwarzane w celu:
1) rekrutacji uczniów do szkoły podstawowej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO),
2) realizacji zadań związanych z wypełnieniem obowiązku szkolnego (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO).


Okres przechowywania Państwa danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:
1) dokumentacja dotycząca rekrutacji – 1 rok,
2) dokumentacja dot. realizacji obowiązku szkolnego – 10 lat.


Odbiorcy Twoich danych

Odbiorcami Pani/Pana danych będą:
a) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz tj.:  podmioty obsługujące i utrzymujące naszą sieć informatyczną, podmioty świadczące nam usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, obsługę pielęgniarską, rachunkową;
b) inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa tj.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Gmina. W przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska. W przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej.


Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj.: prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.


Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych
Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa. W przypadku niepodania danych nie będziemy mogli spełnić obowiązku ustawowego, w przypadku podania niepełnych danych zostaną Państwo wezwani do uzupełnienia danych.


Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia.

czytaj więcej... czytaj więcej...
22 maja 2018

Uczniowie naszej szkoły, którzy ukończyli 10 lat i opanowali wiadomości o przepisach ruchu drogowego 8 maja przystąpili do egzaminu umożliwiającego uzyskanie karty rowerowej

czytaj więcej... czytaj więcej...
Strona wyników: