Aktualności

28 listopada 2022

Wyjątkowa, pracowita, pasjonatka gimnastyki artystycznej - Hanna Sablińska - jest uczennicą kl. 8a. Ostatnie miesiące były dla Hani bardzo pracowite, ale też obfitowały w ogromne sukcesy.

Chcielibyśmy pogratulować Hani jej wspaniałych osiągnięć w gimnastyce artystycznej!

W tym roku Hania zdobyła między innymi tytuły:

-Wicemistrzyni Mazowsza w układzie z piłką - Mistrzostwa Mazowsza;
-Wicemistrzyni Warszawy w układzie z obręczą - Warszawska Olimpiada Młodzieży;
-3 miejsce w finale z obręczą, razem z koleżankami z drużyny oraz 2 miejsce w Klubowym Pucharze Polski - Ogólnopolskie Mistrzostwa Uczniowskich Klubów Sportowych , ;
-Wicemistrzostwo Polski - Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorek;

...a do tego wiele medali i pucharów zdobytych na ogólnopolskich oraz międzynarodowych zawodach.
Jak widać Hania jest bardzo utalentowaną osobą, swoją postawą uczy nas, że ogromna praca nad sobą i poświęcenie daje fantastyczne rezultaty. Swoim pasjom Hania poświęca cały swój wolny czas i mimo codziennych treningów jest również wzorową uczennicą.
Wszyscy życzymy jej dalszych sukcesów, wspieramy i podziwiamy!

Klasa 8a wraz z wychowawcą

czytaj więcej... czytaj więcej...
22 listopada 2022

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, przypadającego 5 XII 2022 r., Szkolne Koło Wolontariatu zaprasza uczniów do wzięcia udziału w konkursie literacko- plastycznym:

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach tematycznych:

1."Pomagam, bo lubię"- kategoria literacka
Zadaniem uczestnika będzie przygotowanie krótkiego hasła/motta, wierszyka lub tekstu piosenki/rapu, promującego ideę wolontariatu

2. "Wolontariat w moich oczach" - kategoria plastyczna
Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy ilustrującej działania wolontariackie, które, zdaniem twórcy: zasługują na wyróżnienie, odegrały ważną rolę w jego życiu lub ich realizacja leży w sferze jego marzeń.

Regulamin konkursu:

Celem konkursu jest zachęcanie uczniów do doskonalenia umiejętności językowych i redakcyjnych, plastycznych, rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci a także propagowanie idei wolontariatu, szerzenie wiedzy na ten temat a także promocja Szkolnego Koła Wolontariatu w środowisku szkolnym i lokalnym.

1. Adresatami konkursu są uczniowie klas 1-8 Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach
2. Uczestnikiem może być każdy uczeń, który w wyznaczonym terminie zgłosi swoją pracę.
3. Prace z kategorii literackiej mogą mieć formę hasła/motta, dwuwiersza, wiersza o dowolnym układzie tekstu piosenki/rapu i być muszą oryginalną pracą autora wskazanego w podpisie. Powinny zostać złożone na białej kartce wypełnionej czytelnym pismem odręcznym lub drukiem. Prace nieczytelne nie zostaną poddane ocenie.
4. Prace plastyczne w formacie A4 lub A3, w technice dowolnej, wykonane samodzielne.
5.Termin składania prac mija 25.11.2022 r. o godz. 12.00. Podpisane na odwrotnej stronie prace (imię, nazwisko, klasa) składać należy w pokojach 206 lub 103
6. Pięcioosobowe jury wyłoni zwycięzców i przyzna trzy miejsca w każdej kategorii

KRYTERIA OCENY PRAC
1.Samodzielność
2.Kreatywność
3.Poprawność językowa, interpunkcyjna i ortograficzna.
4.Estetyka i spójność

NAGRODY
Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, prace zostaną wyeksponowane na tablicy Szkolnego Koła Wolontariatu oraz włączone do kroniki SKW a także wystawione w Urzędzie Gminy Stare Babice.

czytaj więcej... czytaj więcej...
11 listopada 2022
04 listopada 2022

   W roku szkolnym 2022/23 obchodzimy jubileusz XXX - lecia trwania  konkursu Mały Pitagoras.

 

Terminarz Powiatowego Konkursu Matematycznego Mały Pitagoras na rok szkolny 2022/23

I etap – 26 XI 2022 r. (sobota) godzina 900- 1030 w szkole

II etap 13 V 2023 r. (sobota) godzina 900 – 1030 w Ożarowie,  KLASY VII i VIII

II etap 20 V 2023 r. (sobota) godzina 900 – 1030 w Ożarowie,  KLASY IV, V i VI

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/KONKURS/REGULAMINY_MP_rok_22_23_.pdf

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/KONKURS/terminarz_MP_na_rok_szkolny_2022_23.pdf

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/KONKURS/Zgoda-na-uczestnictwo-w-Powiatowym-Konkursie-Matematycznym4.pdf

czytaj więcej... czytaj więcej...
03 listopada 2022

Szanowni Państwo,

widząc wymierne korzyści płynące z udziału młodzieży naszej szkoły w projektach międzynarodowych (Comenius, E-twinning, Erasmus+), a także w wyjazdach na warsztaty językowe Euroweek, postanowiliśmy poszerzyć działalność naszej placówki i zaprosić wolontariuszy z zagranicy do nas - do Starych Babic. Dzięki tej inicjatywie uczniowie wszystkich klas starszych (od klas piątych do ósmych) będą mogli korzystać z doświadczeń bezpośredniego kontaktu z językiem angielskim – w jeszcze większym wymiarze niż dotychczas.

Ponadto, rodziny, które zechcą gościć u siebie w domu wolontariuszy, będą miały zapewnione codzienne lekcje konwersacji - właśnie po angielsku.

Aby projekt mógł dojść do skutku, poszukujemy czterech rodzin, które przyjmą wolontariuszy do swojego domu (jedna rodzina - jeden wolontariusz) na okres 6 tygodni: od 01 stycznia 2023 do 13 lutego 2023. Wolontariuszom należy zapewnić oddzielny pokój ze swobodnym dostępem do łazienki i kuchni, a także jeden posiłek ciepły w ciągu dnia (dotyczy tylko weekendów). W pozostałe dni wolontariusze mają zapewnione posiłki na terenie szkoły.

 

Zgłoszenia chętnych rodzin proszę przesyłać na adres: justynachusc.sp@gmail.com

Najpóźniej do dnia 9 listopada 2022.

 

Mamy nadzieję, że dzięki Państwa wsparciu i współpracy, będziemy mogli zrealizować nasz nowy projekt.

O projekcie:

czytaj więcej... czytaj więcej...
02 listopada 2022


Serdecznie zapraszam chętnych uczniów z klas IV-VIII do udziału w wojewódzkim interdyscyplinarnym Konkursie o Zdrowiu „Higieja” organizowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o zdrowiu, higienie, bezpieczeństwie i biologii człowieka.
Etap szkolny konkursu odbędzie się 1 grudnia.
Informacje, regulamin oraz program merytoryczny dostępne na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie – link :   
https://bip.kuratorium.waw.pl/bip/zarzadzenia-kuratora/2616,Zarzadzenie-nr-49-z-dnia-22-wrzesnia-2022-r.html
Zainteresowane osoby proszę o zapisanie się do 15 listopada.


Agnieszka Dąbrowska

czytaj więcej... czytaj więcej...
28 października 2022

31 października autobus szkolny nie kursuje.

czytaj więcej... czytaj więcej...
Strona wyników: