Aktualności

14 czerwca 2022

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach, ul. Polna 40 informuje o złożonych ofertach, będących odpowiedziami na:

1. Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu do druku 3D i technologii cyfrowych z akcesoriami dla Szkoły Podstawowej w Starych Babicach w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"

2. Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i zestawów do robotyki z akcesoriami dla Szkoły Podstawowej w Starych Babicach w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/Laboratoria_Przyszlosci/LP_Zestawienie_ofert_SPSB_1.pdf

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/Laboratoria_Przyszlosci/LP_Zestawienie_ofert_SPSB_1_drukarka_1.pdf

czytaj więcej... czytaj więcej...
08 czerwca 2022

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach, ul. Polna 40 informuje, że w ramach dialogu technicznego jeden z potencjalnych oferentów zadał pytania, których treść wraz z odpowiedziami szkoły zamieszczone są poniżej.

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/Laboratoria_Przyszlosci/Pytanie_ws._drukarki_3D_oraz_gogli_VR_-_Stare_Babice.pdf

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/Laboratoria_Przyszlosci/Odpowied_zapytanie_ofertowe.pdf

czytaj więcej... czytaj więcej...
28 maja 2022

EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KARTĘ ROWEROWĄ

dla osób, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu teoretycznego odbędzie się 
w czwartek 2 czerwca 2022r.

według następującego harmonogramu:

9.00 - uczniowie z klas: 5b, 5c, 6a, 6b, 7b, 7c, 7e, 7f, 8e;

10.00 - uczniowie z klas: 3b, 3d, 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5d.

Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:

a) pozycja kierującego na pojeździe,
b) upewnienie się o możliwości jazdy,
c) płynne ruszanie z miejsca,
d) upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy,
e) płynna jazda po prostej i „ósemce”, wytyczonym pasem bez podpierania się nogami,
f) podjazd na wzniesienie,
g) hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu.

Wynik części praktycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.

Egzamin praktyczny musi odbywać się wyłącznie na rowerze posiadającym wyposażenie
przewidziane przez prawo o ruchu drogowym (rower sprawny technicznie i przepisowo
wyposażony). Uczeń powinien posiadać kamizelkę odblaskową oraz kask rowerowy.

Za pozytywnie zdany egzamin na kartę rowerową uważa się wówczas, jeśli uczeń udzielił 80% poprawnych odpowiedzi na egzaminie teoretycznym i zdał egzamin praktyczny – wykonał co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.

czytaj więcej... czytaj więcej...
10 maja 2022

Szanowni Państwo,

przedstawiamy harmonogram akcji „Lato w Gminie 2022”

 

Atrakcje i zajęcia dla dzieci będą realizowane przez Dom Kultury Stare Babice, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Bibliotekę Publiczną Gminy Stare Babice.

 

I turnus 04 – 08.07.2022 r.

II turnus 11 – 15.07.2022 r.

III turnus 18 – 22.07.2022 r.

IV turnus 25 – 29.07.2022 r.

W programie: wycieczki, kino, teatr, zajęcia sportowe, artystyczne i edukacyjne.

Cena uczestnictwa w 1 tygodniu: 350 zł dziecko (za 5-dniowy turnus)

 

Wiek uczestników: I – VIII klasa

 

Ilość miejsc ograniczona.

 

Zapisy online:  w dniach 6 – 10 czerwca 2022 przez http://www.strefazajec.pl

 

Szczegółowe informacje dostępne będą od 1 czerwca 2022 r. na: http://www.domkultury-starebabice.pl

czytaj więcej... czytaj więcej...
Strona wyników: