Aktualności

14 czerwca 2022

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach, ul. Polna 40 informuje o złożonych ofertach, będących odpowiedziami na:

1. Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu do druku 3D i technologii cyfrowych z akcesoriami dla Szkoły Podstawowej w Starych Babicach w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"

2. Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i zestawów do robotyki z akcesoriami dla Szkoły Podstawowej w Starych Babicach w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/Laboratoria_Przyszlosci/LP_Zestawienie_ofert_SPSB_1.pdf

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/Laboratoria_Przyszlosci/LP_Zestawienie_ofert_SPSB_1_drukarka_1.pdf

czytaj więcej... czytaj więcej...
08 czerwca 2022

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach, ul. Polna 40 informuje, że w ramach dialogu technicznego jeden z potencjalnych oferentów zadał pytania, których treść wraz z odpowiedziami szkoły zamieszczone są poniżej.

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/Laboratoria_Przyszlosci/Pytanie_ws._drukarki_3D_oraz_gogli_VR_-_Stare_Babice.pdf

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/Laboratoria_Przyszlosci/Odpowied_zapytanie_ofertowe.pdf

czytaj więcej... czytaj więcej...
Strona wyników: