Aktualności

26 marca 2020

Próbny egzamin ósmoklasisty

W związku z informacją opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralną Komisję Egzaminacyjną dotyczącą organizacji przez CKE próbnego egzaminu ósmoklasisty i możliwością przystąpienia szkół do wspomnianego egzaminu niniejszym informuję, że zgłosiliśmy udział naszej szkoły w próbnym egzaminie dla uczniów klas ósmych.

Próbny egzamin ósmoklasisty przeprowadzony będzie z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego w dniach od 30 marca do 1 kwietnia br.

czytaj więcej... czytaj więcej...
23 marca 2020

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej dotyczącą przedłużenia okresu zamknięcia szkół do dnia 14 kwietnia i koniecznością realizowania podstawy programowej kształcenia ogólnego poprzez zdalne nauczanie, przekazujemy informację o sposobie zdalnego nauczania.

​Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami: http://www.szkola-starebabice.pl/upload/Zdalne_nauczanie_informajcja_23_marca.pdf

czytaj więcej... czytaj więcej...
23 marca 2020

Zapraszamy do zapoznania się z umieszczonym poniżej materiałem.

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/poradnik.pdf

czytaj więcej... czytaj więcej...
12 marca 2020

Z dniem dzisiejszym konkurs zbierania makulatury zostaje zawieszony. O kontynuowaniu konkursu powiadomimy Państwa przez dziennik elektroniczny.

czytaj więcej... czytaj więcej...
12 marca 2020

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny podjął decyzję o przeniesieniu zawodów na dzień 16.04.2020 r.

 

Szkolny koordynator konkursu

Monika Staśkiewicz

czytaj więcej... czytaj więcej...
11 marca 2020

Szanowni Państwo,

W zawiązku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych w okresie od 12.03 do 25.03 2020 r.  informuję o ograniczeniach organizacyjnych, jakie zostają wprowadzone na terenie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach.
1. W dniach 12 i 13 marca 2020 r. w szkole zorganizowany będzie dyżur opiekuńczy dla najmłodszych uczniów, tj. uczęszczających do klas 0-III, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu.
Dyżur będzie sprawowany  w godzinach 7:00 - 17:30, w dużej szkole.
Dzieci należy przyprowadzać do szkoły do godz.8:30.
2. Od poniedziałku, tj. 16 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły. Budynek szkoły będzie zamknięty również dla interesantów.
W czasie zamknięcia szkoły zostanie przeprowadzona dezynfekcja wszystkich pomieszczeń.
3. W tym okresie  w budynku szkoły nie będą prowadzone żadne zajęcia dodatkowe.
4. Zebranie z rodzicami zaplanowane na 23 marca br. nie odbędzie się, o nowym terminie zebrania poinformujemy Państwa przez dziennik elektroniczny.
5. Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną proszę o śledzenie stron GIS, MEN oraz szkolnej strony internetowej i dziennika elektronicznego, w którym będziemy umieszczali najważniejsze informacje dotyczące organizacji pracy szkoły.

Z poważaniem
Dorota Smolińska- dyrektor szkoły

czytaj więcej... czytaj więcej...
07 marca 2020

116 111 - telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży


Każdy człowiek ma swoje prawa. Dzieci są bardziej narażone na doznawanie krzywdy niż dorośli, dlatego chronią je szczególne prawa. Młode osoby mają także szczególne potrzeby, których realizację również gwarantuje prawo.

https://stare-babice.pl/116-111-telefon-zaufania-dla-dzieci-i-mlodziezy/

źródło: https://stare-babice.pl

 

czytaj więcej... czytaj więcej...
07 marca 2020

Serdecznie zapraszamy uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz Rodziców na spotkania informacyjne w warszawskich szkołach ponadpodstawowych.

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowejpo-gimnazjum/22028_dni-otwarte-w-warszawskich

źródło http://edukacja.warszawa.pl

czytaj więcej... czytaj więcej...
28 lutego 2020

6 lutego 2020 roku odbył się finał szkolnego konkursu recytatorskiego „Piękno przyrody słowem malowane”. Poprzedziły go eliminacje klasowe, w wyniku których o laur pierwszeństwa ubiegało się 31 uczniów z klas od czwartej do ósmej. Mogliśmy wysłuchać nastrojowych wierszy: Jana Kasprowicza, Kazimierza Przerwy Tetmajera, Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, Doroty Gellner, Juliana Tuwima czy Adama Mickiewicza (poezja z górnej półki).

czytaj więcej... czytaj więcej...
27 lutego 2020

Pragniemy poinformować Państwa, że w związku z rozprzestrzenianiem się w Europie koronawirusa, nasza szkoła postępuje wg komunikatów, wskazań i zaleceń rządowych oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie prawidłowego sposobu postępowania w sytuacji zagrożenia. Informacje GIS:https://gis.gov.pl/

Pielęgniarka szkolna przypomina w każdej klasie o zasadach zachowania szczególnej higieny, monitoruje stan zdrowia dzieci. Pracownicy administracji i obsługi pilnują stanu czystości i higieny pomieszczeń szkolnych. 

czytaj więcej... czytaj więcej...
Strona wyników: