Aktualności

30 stycznia 2022

Giganci Programowania w Ożarowie zapraszają na bezpłatną naukę programowania!
Na warsztaty zapraszamy uczniów szkół podstawowych i średnich.

  •  Zajęcia odbędą się 26 i 27 lutego w Ożarowie oraz online
  •  Będziemy programować w Scratch, Minecraft Education Edition, C# oraz Python
  •  Zapisy startują 17 stycznia na: https://www.kodujzgigantami.pl/

Celem akcji jest promowanie idei nauki programowania oraz zwiększenie świadomości w
zakresie nowych technologii już od najmłodszych lat. To doskonała okazja, aby rozpocząć
przygodę z programowaniem!
Patronat nad wydarzeniem sprawuje Burmistrz Miasta Ożarów Mazowiecki.

czytaj więcej... czytaj więcej...
26 stycznia 2022

W związku z przystąpieniem szkoły do programu "Laboratoria Przyszłości" i koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup wyposażenia we wspomnianym projekcje publikujemy poniżej "Plan postępowania o udzielenie zamówienia".

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/2022_BZP_00034751_01_P-1.pdf

czytaj więcej... czytaj więcej...
26 stycznia 2022

Informacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/INFORMACJA.pdf

czytaj więcej... czytaj więcej...
25 stycznia 2022

Szanowni Państwo

Poniżej przedstawiamy  założenia organizacyjne akcji „Zima w szkole”, która prowadzona będzie w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach w dniach: 31.01 – 04.02. 2022 r. - dla wcześniej zgłoszonych dzieci. 

Ramowy plan dnia oraz wysokość opłat ustalone zostały dla wszystkich szkół gminnych i nie mogą podlegać żadnej zmianie.

1. Zajęcia dla dzieci zorganizowane będą w godzinach 7.30 – 15.30.
2. W trakcie ferii nie funkcjonuje świetlica szkolna.
3. Wzorem lat ubiegłych zapewniamy  wyżywienie:
 Śniadanie – godz. 8.00
 Owoce – godz. 10.00
 Obiad – godz. 12.00
 Podwieczorek – godz. 14.30
Pory posiłków w poszczególne dni mogą być przesuwane ze względu na wyjazdy poza szkołę.
4. Dzieci będą miały zorganizowane warsztaty na terenie szkoły: lepienie z gliny, robotyka, eksperymenty, zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe oraz wyjazdy do kina, na basen, do KPN-u i na ognisko.
5. Każdy uczestnik półkolonii musi mieć wypełnioną kartę i oświadczenie, które są załącznikami do niniejszej informacji. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są dostarczyć kartę i oświadczenie rano, w dniu rozpoczęcia półkolonii, kiedy przyprowadzą dziecko do szkoły.
Bez wymaganych dokumentów nie możemy objąć opieką żadnego z zapisanych dzieci.
6. Listy z podziałem na grupy są dostępne w sekretariacie szkoły, a od dnia 26 stycznia będą wywieszone przed wejściem do szatni szkolnej.
7. Ze względu na obostrzenia sanitarne rodzice przyprowadzający dzieci do szkoły żegnają się z Nimi w przedsionku szkolnym. Wyjątek stanowi konieczność złożenia stosownych dokumentów w pierwszym dniu ferii. Dokumenty będą przyjmowali nauczyciele przy wejściu do szatni szkolnej.

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/ferie/Regulamin_pokolonii_zimowych_1.pdf

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/ferie/O_w_i_a_d_c_z_e_n_i_e.pdf

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/ferie/Karta-kwalifikacyjna-uczestnika-wypoczynku-polkolonie.pdf

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/ferie/Plan_dla_grup_I_II_III.pdf

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/ferie/Plan_dla_grup_IV_i_V.pdf

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/ferie/Plan_dla_grup_VI_i_VII.pdf

czytaj więcej... czytaj więcej...
24 stycznia 2022

Zapraszamy uczennice i uczniów klas 2-8 do udziału w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”, który ma zostać przeprowadzony w dniu 17 marca 2022 roku.

Zgłoszenia uczestnika należy dokonać u nauczyciela matematyki lub wychowawcy w nieprzekraczalnym terminie do 28 stycznia 2022 r.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest oświadczenie rodziców o wyrażeniu zgody na udział w konkursie i przetwarzaniu danych osobowych oraz uiszczenie opłaty (12zł).

Zasady, regulamin oraz przykładowe zadania do rozwiązania znajdują się na stronie organizatora http://www.kangur-mat.pl
Życzymy wielu sukcesów i pomyślnych wyników.

Koordynator szkolny
Monika Staśkiewicz

czytaj więcej... czytaj więcej...
16 stycznia 2022

Zimowa muzyka pędzlem malowana przez uczniów  naszej szkoły.

czytaj więcej... czytaj więcej...
22 grudnia 2021

                                         

czytaj więcej... czytaj więcej...
21 grudnia 2021

Jak co roku w naszej szkole odbywają się Jasełka, które od wieków wpisane są w polską tradycję. Tegoroczne  w naszej szkole zostały przygotowane przez uczniów klasy 2e pod opieką wychowawcy Magdaleny Omelan i katechetki Mariny Sakowskiej.

 

czytaj więcej... czytaj więcej...
20 grudnia 2021

14 grudnia 2021 roku na Gali Finałowej w Galerii Porczyńskich w Warszawie, uczniowie naszej szkoły, zwycięzcy XIX WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI RELIGIJNEJ “USŁYSZ PANIE, MOJE SŁOWA” dla uczczenia Pontyfikatu św. Jana Pawła II, odebrały nagrody:

Laureatka: uczennica kl 2 A – Dorota Metzgier (wyróżnienie)
Finaliści: uczeń kl 6 A –Rafał Stachelek i uczennica kl 6B – Lena Lorens
Gratulujemy zwycięzcom!!! Życzymy kolejnych sukcesów!

Koordynator konkursu M. Sakowska

czytaj więcej... czytaj więcej...
17 grudnia 2021

Trwają  zapisy na akcję „Zima w szkole”, która prowadzona będzie w pierwszym tygodniu ferii zimowych, tj. w dniach: 31.01 – 04.02. 2022 r. wzorem lat ubiegłych dzieci będą miały zorganizowany pobyt w szkole w godzinach: 7.30 – 16.30, wyżywienie oraz warsztaty na terenie szkoły. Wyjścia i wyjazdy do kina, na basen do teatru lub muzeów będą uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Opłata za ferie w szkole wynosi 200 zł. Zapisów na ferie wraz z wpłatą należności można dokonywać w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2021r.

czytaj więcej... czytaj więcej...
Strona wyników: