Aktualności

05 grudnia 2021

Drodzy Uczniowie,
do 10 grudnia przyjmujemy zgłoszenia do tegorocznej edycji Konkursu Europejski Quiz Finansowy. EQF to kilkuetapowy konkurs wiedzy z zakresu finansów i cyberbezpieczeństwa, który jest skierowany do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych.

Tegoroczna edycja składać się będzie z trzech etapów:

- etapy wojewódzkie

- półfinał

- finał (dwudniowe wydarzenie: pierwszego dnia przeprowadzimy rozgrywkę finałową, zaś drugiego dnia odbędzie się oficjalne ogłoszenie wyników i część wykładowo-konferencyjna).

Wszystkie ww. etapy odbędą się w formule zdalnej. Tegoroczną nowością będą spotkania webinarowe uczniów z ekspertami (dwa przed półfinałem, jedno przed finałem).

Na laureatów Konkursu czekają atrakcyjne nagrody (przewidziano nie tylko nagrody dla uczniów, ale także dla nauczycieli i szkół). Dodatkowo trzy najlepsze zespoły z finału zostaną zaproszone na Study Tour w Warszawie (czerwiec 2022r.). Zwycięski zespół będzie miał prawo reprezentować Polskę w rozgrywkach europejskich organizowanych przez Europejską Federację Bankową.

Zgodnie z założeniami finał europejski odbędzie się stacjonarnie w Brukseli (maj 2022r.).

 

Materiały do konkursu znajdziecie na stronie: https://eqf.wib.org.pl/materialy-edukacyjne/

Regulaminhttp://www.szkola-starebabice.pl/upload/KONKURS/Zasady_rekrutacji_uczniow_do_EQF_V_edycja_17.10.2021.pdf

 

szkolni koordynatorzy konkursu:

Justyna Kogut, Justyna Chuść

czytaj więcej... czytaj więcej...
30 listopada 2021

W poniedziałkowe popołudnie wolontariusze że Szkolnego Koła Wolontariatu przygotowali ponad 200 kart świątecznych. Zostały one wykonane odręcznie, pięknie ozdobione a w środku znalazły się serdeczne życzenia dla babickich seniorów z domów opieki. Projekt ten przygotowaliśmy we współpracy z Domem Kultury Stare Babice oraz Gminną Radą Seniorów, wzięło w nim 23 wolontariuszy z klas 7 i 8.

SKW

czytaj więcej... czytaj więcej...
30 listopada 2021

Regulamin konkursu muzycznego "Życie i twórczość Fryderyka Chopina" :http://www.szkola-starebabice.pl/upload/KONKURS/regulamin_konkurs_muzyczny.jpeg

czytaj więcej... czytaj więcej...
20 listopada 2021

Jak każdego roku bierzemy udział w powiatowym konkursie matematycznym Mały Pitagoras. Konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy etap 20 listopada 2021 roku, drugi w maju. Konkurs jest wpisany do rejestru konkursów kuratoryjnych.

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/DOKUMENTY/REGULAMINY_MP_rok_21_22.pdf

czytaj więcej... czytaj więcej...
18 listopada 2021

Informacja dla uczestników I etapu (szkolnego) Powiatowego Konkursu "Mały Pitagoras"

Konkurs jest dwuetapowy - I etap szkolny (listopad), II etap powiatowy (maj);

I ETAP - ORGANIZACJA:

SOBOTA - 20 listopada 2021r. godz. 9:00 - planowany koniec ok. godz. 10:30 - 11:00
(uczestnicy konkursu zbierają się przed salami w godz. 8:50 - 9:00)

I etap konkursu odbędzie się w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach
piętro II - sale : 301, 302, 303, 304, 311 - listy uczniów na drzwiach sali w dniu konkursu;

Na konkurs zabieramy:
- dwa długopisy czarno/niebiesko piszące
- przybory do geometrii (linijka, ekierka, ołówek, gumka)
- głowę pełną pomysłów matematycznych

czytaj więcej... czytaj więcej...
15 listopada 2021

Zapraszamy do udziłu w Konkursie Wiedzy Biblijnej “HIERONYMUS 2022”

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego.

Przebieg konkursu:
• I etap (szkolny) – 14 stycznia 2022r.(piątek)  godz. 14.00. Na napisanie testu składającego się z 40 pytań otwartych i zamkniętych dotychących treści Dziejów Apostolskich (Dz) uczniowie mają 40 minut. Do następnego etapu (wojewódzkiego) przechodzą uczestnicy, którzy osiagną 75% puli wszystkich punktów.
• II etap (wojewódzki) – 23 kwietnia 2022r.(sobota) godz. 13.00 w gmachu Szkoły Podstawowej nr 362 im. Kotarbinskiego przy ul. Czumy 8. Na napisanie testu składającego się z 50 pytań otwartych i zamkniętych dotychących treści Dziejów Apostolskich (Dz), Listów św. Pawła (1-2 Kor; Ga) uczniowie mają 50 minut.

Osiagnięcie 30% daje prawo do tytułu finalisty, 75% do tytułu laureata.

Uczniowie chętni do udziału w Konkursie Wiedzy Biblijnej „HIERONYMUS 2022” zgłaszają sie do p. Mariny Sakowskiej

czytaj więcej... czytaj więcej...
27 października 2021

Centrum Projektów Polska Cyfrowa prowadzi nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, w ramach konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina - Granty PPGR”.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Projekt skierowany jest do dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy osiągnęli pełnoletność, posiadających krewnego w linii prostej, który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej.

 

Wszystkie niezbędne informacje na temat konkursu i warunków, które trzeba spełnić znajdują się na stronie internetowej gminy Stare Babice pod linkiem:

https://stare-babice.pl/konkurs-grantowy-cyfrowa-gmina-wsparcie-dzieci-z-rodzin-pegeerowskich-w-rozwoju-cyfrowym-granty-ppgr-2/

czytaj więcej... czytaj więcej...
17 października 2021

W imieniu Fundacji Judyta oraz domu tymczasowego Sówek i Spóła, składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy przynieśli dary na zbiórkę z okazji Światowego Dnia Zwierząt. Mamy nadzieję, że choć trochę przyczynimy się do poprawy losu zwierząt oraz wesprzemy organizacje, które na co dzień poświęcają się pracy z bezdomnymi zwierzętami.

Szkolne Koło Wolontariatu

czytaj więcej... czytaj więcej...
Strona wyników: