Aktualności

21 grudnia 2020

Przedstawiamy wyniki koncertu finałowego YOU CAN SING. Są one wynikiem łącznej sumy punktów przyznanych za wymowę oraz wykonanie muzyczne przez Julię Trębacz- aktorkę i wokalistkę oraz Mateusza Jakubczyka- metodyka anglistę. Wysoki poziom wykonawczy postawił nie lada wyzwanie przed jury, które przyznało następujące nagrody:

LAUREACI
Grupa Starsza
1m. Dominika Merczyńska
2m Malwina Reutt
2m Cezary Brunowski
3m. Amelia Dubaj

Grupa Młodsza
1m. Anatol Kordos
2m. Alicja Metzgier
wyróżnienie: Ada Orłowska

Relacja video: https://youtu.be/Eg34Tj93U2c

czytaj więcej... czytaj więcej...
19 grudnia 2020

Klasa 3c intensywnie przygotowuje się do Świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie zaprezentowali się w audycji zimowej dla swoich rodzin. Śpiewali  i grali kolędy oraz recytowali wiersze zwiazane z pięknymi polskimi tradycjami bożonarodzeniowymi. Wykonali również cudowne, oryginalne szopki.

czytaj więcej... czytaj więcej...
15 grudnia 2020

Szanowni Państwo,

w dniach 9 – 18 grudnia 2020r. w godzinach 13:30 do 17:00 odbywa się zbiórka dla Domu Samotnej Matki i Dziecka w Warszawie, przy ul. Szymanowskiego 4a.

Zbieramy rzeczy takie jak: kredki, zabawki, ubrania dla dzieci i dorosłych (mogą być używane, ale w dobrym stanie), artykuły spożywcze (z długim terminem przydatności), wszelkie środki czystości np. proszki/płyny do prania, płyny do naczyń, itp. oraz kosmetyki.

Rzeczy będzie można pozostawić na stoisku w naszej szkole podstawowej w Starych Babicach, na parterze, przy kancelarii.

Warto jest pomagać, szczególnie w tym świątecznym okresie i z pewnością każda przyniesiona przez Państwa rzecz sprawi, iż te święta będą wyjątkowe. Dobro zawsze powraca!

Uczniowie klasy 8a

pod opieką wychowawcy Anny Kozłowskiej

czytaj więcej... czytaj więcej...
13 listopada 2020

Informujemy, iż można zamówić i wypożyczyć z biblioteki szkolnej potrzebne uczniom książki.

Zamawiamy:
w poniedziałki (do odbioru w czwartek i piątek)
i w piątki (do odbioru we wtorek i środę) poprzez dziennik u p. Beata Załęskiej.
Pomocą tu może być nasz katalog udostępniony na stronie: https://m003741.molnet.mol.pl/

Odbieramy w sekretariacie w wyznaczone dni w godz. 11:00-15:00
- książki zamówione w poniedziałek będą do odebrania w czwartek i piątek.
- książki zamówione w piątek będą do odebrania we wtorek i środę.

czytaj więcej... czytaj więcej...
11 listopada 2020

Narodowe Święto Niepodległości

czytaj więcej... czytaj więcej...
05 listopada 2020

Szanowni Państwo,


Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.
Powyższe oznacza, że uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych – do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym, natomiast oddziały przedszkolne czyli „zerówki” będą nadal pracowały w systemie stacjonarnym.


Zdalne nauczanie prowadzone będzie zgodnie z planem lekcji, do którego wprowadzono zmiany obowiązujące od dnia 9 listopada br. do dnia 29 listopada br. W planie zajęć nauczania zdalnego przewidziano zajęcia w formie on-line oraz przesyłanie materiałów do samodzielnej pracy przez uczniów. Nowe plany lekcji będą zamieszczone w dzienniku elektronicznym 6 listopada. Linki do zajęć on-line będą zamieszczane w zakładce prace domowe w dzienniku elektronicznym.


Dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, zostanie zorganizowane nauczanie zdalne w szkole przy współudziale nauczyciela wspomagającego. Potrzebę nauczania dziecka ze szkoły rodzice winni zgłosić do nauczyciela wspomagającego i do dyrektora szkoły najpóźniej do dnia 6 listopada.


Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoła zapewnienia funkcjonowanie świetlicy w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. Podczas pobytu w świetlicy, dzieci powinny być zaopatrzone w podręczniki, ćwiczenia i zeszyty zgodnie z obowiązującym danego dnia planem lekcji. W miarę możliwości zorganizujemy edukację dzieci w czasie przebywania w świetlicy.


Istniejące przepisy dają możliwość zawieszenia funkcjonowania przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jeżeli występują przesłanki zagrażające życiu i bezpieczeństwu uczniów. Obecnie takie przesłanki nie występują dlatego oddziały przedszkolne pracowały będą w systemie stacjonarnym.

 

Z wyrazami szacunku

Dorota Smolińska

czytaj więcej... czytaj więcej...
24 października 2020

Szanowni Państwo,

W związku z przejściem na nauczanie zdalne klas IV-VIII szkół podstawowych zmuszeni jesteśmy do zmiany organizacji pracy, na system umożliwiający realizację wszystkich zaleceń, które zostały na nas nałożone.


1. Klasy 0-III będą pracowały w trybie stacjonarnym, zgodnie z planem zajęć.


2. W trybie stacjonarnym zapewniamy dzieciom opiekę świetlicową, jednakże z uwagi na konieczność zapewnienia optymalnych warunków bezpieczeństwa dzieci przebywających na świetlicy, wprowadzamy obowiązek dostarczenia do szkoły zaświadczeń poświadczonych przez zakład pracy, o zatrudnieniu rodziców.   Stosowne druki będą przekazane rodzicom przez wychowawców świetlicy.


3. Klasy IV – VIII będą pracowały w trybie zdalnym wykorzystując do nauczania on-line aplikację ZOOM. Plany lekcji zostały zmodyfikowane i zostaną podane uczniom i rodzicom przez wychowawców klas. Lekcje on-line rozpoczniemy od wtorku 27 października, aby wszyscy mogli się do nich przygotować organizacyjnie. W poniedziałek nauczyciele prześlą uczniom materiał do samodzielnej pracy z tych przedmiotów, które są w poniedziałkowym planie zajęć.


4. Uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego mogą „odbywać” zdalne nauczanie ze szkoły, przy współudziale nauczyciela wspomagającego. Oznacza to, że uczeń musi zostać dowieziony do szkoły przez rodziców, powinien posiadać swój laptop lub tablet i łączy się na zajęcia ze szkoły z pomocą nauczyciela wspomagającego, który towarzyszy mu na zajęciach.


5. Specjaliści pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą realizowali swoje zadania w trybie stacjonarnym.


6. Wszystkie poniedziałkowe i wtorkowe zebrania z rodzicami muszą być przeprowadzone w trybie on-line. Indywidualne konsultacje, jeśli takie zostały umówione, można odbyć w trybie stacjonarnym.


7. Konkursy przedmiotowe, które miały być przeprowadzone w przyszłym tygodniu zostały odłożone w czasie, jeśli Mazowieckie Kuratorium Oświaty poda nowe terminy konkursów, niezwłocznie będziemy o tym informowali.
 

Z wyrazami szacunku
Dorota Smolińska

 

czytaj więcej... czytaj więcej...
09 października 2020

Z okazji Światowego Dnia Zwierząt Szkolne Koło Wolontariatu postanowiło wesprzeć warszawskie Zoo w akcji "Prezent dla Zwierzaka". Zbiórka obejmowała wiele produktów spożywczych, zabawek oraz przedmiotów, z których pracownicy zoo mogą zrobić konstrukcje do wspinania. Dary można było przynosić od 29 września do 1 października. Wielu uczniów wsparło inicjatywę i przez te kilka dni udało się uzbierać imponującą liczbę przedmiotów. W sobotę 3 października dary zostały przekazane do warszawskiego Zoo.
Wszystkim uczniom, którzy przynieśli rzeczy bardzo dziękujemy.

czytaj więcej... czytaj więcej...
Strona wyników: