Aktualności

21 marca 2023

Egzamin teoretyczny na kartę rowerową będzie przeprowadzony w  terminie od 9 do 12 maja. Dokładne terminy dla poszczególnych klas zostaną podane po ustaleniu liczby chętnych.

Egzamin praktyczny, dla osób, które uzyskają pozytywny wynik egzaminu teoretycznego oraz spełnią pozostałe wymagania odbędzie się na początku czerwca.

Arkusz zaliczeń  z podpisem obojga rodziców i  wychowawcy klasy oraz z aktualnym zdjęciem należy złożyć w  terminie do 28 kwietnia 2023r.  u p. Iwony Antoszkiewicz.


Brak złożonego arkusza uniemożliwia przystąpienie do egzaminu.

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/DOKUMENTY/REGULAMIN_UZYSKANIA_KARTY_ROWEROWEJ.pdf

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/DOKUMENTY/Zacznik_1.pdf

czytaj więcej... czytaj więcej...
07 marca 2023

YOU CAN SING wpisane na listę Kuratorium Oświaty!

Kuratorium oświaty podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być uwzględniane przez dyrektora szkoły jako szczególne osiągnięcie i wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023, jednym z nich jest tegoroczna edycja You Can Sing. W związku z tym przedłużamy termin zgłoszeń do 24 marca.

link do formularza https://forms.gle/WQBnWH1RkzgdP1Ev8

czytaj więcej... czytaj więcej...
06 marca 2023

W dniu 11 marca, tj. w najbliższą sobotę o godzinie 9.00 w naszej szkole będzie przeprowadzony Gminny Konkurs Ortograficzny. Podobnie, jak w latach ubiegłych uczestnicy konkursu zbierają się o godzinie 8.55 w holu na pierwszym piętrze, skąd udadzą się z nauczycielami do sal, w których będą pisali dyktanda.

czytaj więcej... czytaj więcej...
05 marca 2023

W poniedziałek  06. 03.2023r.  – na zebraniu rodziców, odbędzie  się zbiórka środków pieniężnych – akcja uCzyNek WIARY. Uzbierane pieniądze przez wolontariuszy naszej szkoły będą przeznaczone dla misjonarzy, pracujących na terenach  Afryki.
Dziękujemy za dar serca!

czytaj więcej... czytaj więcej...
02 marca 2023

Koszt posiłków dla uczniów klas "0":

w KWIETNIU 2023 wynosi - 19 dni x 14,00 zł = 266,00 zł

termin przyjmowania wpłat do 15 marca 2023 r.

Powstałe w poprzednich miesiącach nadpłaty po zgłoszeniu i uzgodnieniu kwoty z intendentami można przenieść na poczet opłat w następnym miesiącu,

lub

odebrać składając podanie do Dyrektora Szkoły: podając imię, nazwisko i klasę dziecka, uzgodnioną kwotę nadpłaty i nr. konta bankowego, na które będą zwrócone pieniądze.

Koszt obiadu dla uczniów klas 1-8:

w KWIETNIU 2023 wynosi - 16 dni x 7,00 zł.= 112,00 zł

Dni wyłączone z żywienia to 6,7,10 i 11 kwietnia.

Termin przyjmowania wpłat do 15 marca 2023 r.

Powstałe w poprzednich miesiącach nadpłaty po zgłoszeniu i uzgodnieniu kwoty z intendentami można przenieść na poczet opłat w następnym miesiącu,

lub

odebrać składając podanie do Dyrektora Szkoły: podając imię, nazwisko i klasę dziecka, uzgodnioną kwotę nadpłaty i nr. konta bankowego, na które będą zwrócone pieniądze.

czytaj więcej... czytaj więcej...
01 marca 2023

Zasady przyjęć do klas I w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Starych Babicach na rok szkolny 2023/2024

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/REKRUTACJA_20232024/Zasady_przyjc_do_klas_I_w_Szkole_Podstawowej_im._Henryka_Sienkiewicza.pdf

czytaj więcej... czytaj więcej...
09 lutego 2023

Niezwykłe lekcje niezwykłych nauczycieli
 

Właśnie teraz tuż przed feriami zakończył się projekt „Save the Planet”, prowadzony przez  wolontariuszy AIESEC w naszej szkole.
Było to niezwykłe doświadczenie dla całej naszej społeczności. Na sześć tygodni staliśmy się drugą rodziną dla Eunice z Hong Kongu i Tan’a z Kazachstanu. Podczas oficjalnego pożegnania, nasi wolontariusze podkreślali,  że w Polsce odnaleźli aż trzy nowe rodziny: rodzinę z  którą mieszkali będąc w naszym kraju (czyli tzw. host family), naszą szkołę, a także swoich nowych polskich przyjaciół z warszawskiego biura AIESEC. 
Wszystkie cele projektu, które założyliśmy na samym początku, zostały zrealizowane. Dzięki profesjonalnie przygotowanym lekcjom, prowadzonym w interaktywny sposób, nasza młodzież mogła pogłębiać wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i ochrony środowiska.  Co więcej, nasi młodzi przyjaciele z zagranicy zarazili nas swoim entuzjazmem, pozytywnym nastawieniem do życia i otwartością na drugiego człowieka. Myślę, że niejeden z nas przełamał swoją barierę językową – a czynnikiem sprzyjającym była niewątpliwie wspaniała osobowość Eunice i Tan’a.
Serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu:  „Save the Planet”. Bez Waszego wsparcia i Waszej codziennej obecności żadna z tych niezwykłych rzeczy, która się wydarzyła, nie mogłaby się wydarzyć.
Szczególne podziękowania przesyłam dla rodzin goszczących wolontariuszy: Państwa Marioli i Krzysztofa Bitner, a także Państwa Ewy i Piotra Niedzielskich.
Mając w pamięci słowa Tan’a, że we wszystkim co robimy, najważniejszy jest człowiek, mam nadzieję, iż w niedalekiej przyszłości będziemy mogli wspólnie realizować kolejne projekty  we współpracy z AIESEC. Taką chęć wyrazili również nasi uczniowie, wypowiadając się w ankiecie podsumowującej projekt. To tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że razem możemy dokonać wspaniałych rzeczy.

 

czytaj więcej... czytaj więcej...
09 lutego 2023

          Klasa 6 A poznała w styczniu losy niezwykle sympatycznego, inteligentnego i odważnego Bilbo Bagginsa z powieści "Hobbit" J.R.R.Tolkiena. Bohater przy udziale czarodzieja Gandalfa, dołącza do kompanii krasnoludów pod dowództwem Thorina Dębowej Tarczy. Celem ich wyprawy jest wydarcie Samotnej Góry i jej bogactw spod władzy smoka Smauga.
          Jest to niezwykła powieść, która pokazuje nam, czym jest przyjaźń, współpraca, kompromisy. I najważniejsze - że warto zaryzykować, wyjść z domu, by lepiej poznać siebie i świat.
           Na lekcjach j.polskiego uczniowie analizowali tekst, opisywali plemiona występujące w lekturze, zastanawiali się nad zmianą bohatera oraz pisali w języku elfów. Najbardziej spodobał się Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji :)

czytaj więcej... czytaj więcej...
09 lutego 2023

Informujemy że z dniem 1 marca 2023 r. zgodnie z
ZASADAMI KORZYSTANIA Z OBIADÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. H. SIENKIEWICZA W STARYCH BABICACH umieszczonymi na stronie http://www.szkola-starebabice.pl/pl/Obiady
Odpisy posiłków będą przyjmowane tylko w przypadku nieobecności dziecka powyżej 3 dni. Zgłoszenia należy dokonać w formie wiadomości przesłanej przez dziennik elektroniczny lub telefonicznie pod numerem 22 722-93-80 do intendenta i otrzymać potwierdzenie przyjęcia takiego zgłoszenia.
1) Zgłoszenia należy wysyłać do godziny 14.00, wysłane po tym czasie będą traktowane jako informacja dnia następnego.
2) Odpisy będą dokonywane od następnego dnia po dniu zgłoszenia.
3) Zgłoszenia nie potwierdzone nie będą podlegały rozliczeniu.
4) Odstępstwem od tej zasady może być wycieczka klasy zgłoszona przez nauczyciela
odpowiedzialnego za jej organizację.

 

czytaj więcej... czytaj więcej...
Strona wyników:
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 49