Aktualności

08 kwietnia 2021

Społeczne Towarzystwo Oświatowe zaprasza uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych do udziału w XV edycji wojewódzkiego konkursu fotograficznego „Ciekawa fizyka, czyli zjawiska fizyczne w fotografii”. Prace konkursowe należy złożyć w sekretariacie.
Wszystkie informacje dotyczące konkursu znajdują się w załącznikach:

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/KONKURS/Regulamin_konkursu_Ciekawa_fizyka.pdf

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/KONKURS/przetwarzanie_danych.pdf

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/KONKURS/Zgoda.pdf

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/KONKURS/zgoszenie_do_konkursu.pdf

czytaj więcej... czytaj więcej...
30 marca 2021

Prace uczniów w oczekiwaniu na święta smiley

czytaj więcej... czytaj więcej...
25 marca 2021

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszonymi nowymi obostrzeniami, uczniowie oddziałów przedszkolnych w dniach 29 marca – 9 kwietnia 2021r. przechodzą na nauczanie zdalne. W tym czasie, w szkole nie prowadzi się zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz zajęć dodatkowych.

Na podstawie deklaracji (zamieszczonej poniżej), szkoła zapewnia opiekę dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 (służby medyczne, policja, straż pożarna). W takich przypadkach rodzice zgłaszają potrzebę opieki do wychowawcy klasy do dnia 26 marca 2021r. do godz. 14.00.

 

deklaracja: http://www.szkola-starebabice.pl/upload/DOKUMENTY/Deklaracja_koniecznoci_zapewniania_opieki_dziecku_uczszczajcemu.pdf

czytaj więcej... czytaj więcej...
23 marca 2021

Reklama ma na celu zachęcić klienta do zakupu towaru lub skorzystania z usług. Może być wykorzystana do różnych akcji i skłaniać do popierania jakiś postaw. Klasa 6 E uczyła się tej wbrew pozorom trudnej sztuki i wydaje się, że niektórzy osiągnęli wysoki poziom. Wykorzystali skecz, żart, słowa wieloznaczne, użyli sloganu - czyli wyrazistego hasła.
Zapraszamy serdecznie do obejrzenia prac.

https://youtu.be/QG4qy1IveKw

https://drive.google.com/file/d/1OTbmej1_6zcw4jx5qnzCGj-tE_KeuwlM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1G2ylmVnPkuAe5zECU1TarPZGmajQRjRM/view?usp=sharing

czytaj więcej... czytaj więcej...
23 marca 2021

W naszej szkole staramy się przygotować uczniów do nowoczesnych form wymiany poglądów. O czym mowa? O blogu.
Przy okazji omawiania lektury "Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi" Rafała Kosika uczniowie klasy 6 A uczyli się tworzyć  rodzaj strony internetowej zawierającej zazwyczaj uporządkowane chronologicznie wpisy. Ten rodzaj pamiętnika internetowego to nie tylko wpisy, informacje autora o fascynującej go książce, podróżach czy gotowaniu. Pojawiają się także zdjęcia, rysunki lub nagrania video.
Blog od  innych stron internetowych odróżnia bardziej osobisty charakter treści: częściej stosowana jest narracja pierwszoosobowa, a fakty i informacje często są  komentowane przez innych czytelników, tzw. followersów. Wytwarza się w ten sposób pewna dyskusja o danej książce, miejscu, bohaterze.

Zapraszamy do obejrzenia prac naszych uczniów.

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/PRACE_UCZNIOW/Blog_Felix_Net_Nika.pdf

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/PRACE_UCZNIOW/Laura_codzienna.pdf

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/PRACE_UCZNIOW/Prezentacja.pdf

czytaj więcej... czytaj więcej...
12 marca 2021

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi zachorowaniami na COVID-19 wśród pracowników szkoły oraz uczniów, przechodzimy na zdalne nauczanie od dnia 15 marca 2021r. Planujemy powrót do szkoły w systemie hybrydowym od dnia 22 marca br. Z uwagi na dynamicznie rozprzestrzeniające się przypadki zachorowań, informację o powrocie poszczególnych klas do nauczania stacjonarnego podamy w piątek 19 marca br.

W czasie zdalnego nauczania lekcje prowadzone będą na platformie ZOOM, zgodnie z planem, linki do zajęć udostępnione będą w zakładce „zadania domowe” w dzienniku elektronicznym. W okresie nauki zdalnej w szkole nie będą prowadzone zajęcia dodatkowe i opiekuńczo-wychowawcze.

czytaj więcej... czytaj więcej...
04 marca 2021

Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny, na wniosek organizatorów regionalnych Konkursu, przesuwa termin zawodów Konkursu na dzień 22 kwietnia 2021 r., godz. 9.00.

czytaj więcej... czytaj więcej...
12 lutego 2021

Sanowni Państwo

Zapraszamy do udziału w zajęciach grupowych pt. „Uczucia pod mikroskopem”, uczniów klas VII- VIII, którzy chcieliby:
- lepiej rozumieć świat własnych emocji,
-doświadczają trudności w relacjach rówieśniczych
-mają trudność z radzeniem sobie z emocjami i pragnęliby poznać sposoby radzenia sobie ze złością, smutkiem, lękiem.
-chcieliby popracować nad własną samooceną
*Ramowy plan 10 spotkań, może być zmodyfikowany względem oczekiwań uczestników i dostosowany do potrzeb grupy.
Szczegóły poniżej.
Czas: czwartki, godzina: 15.00-16.30
Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Blizne Jasińskiego, ul. Kopernika 10
Rozpoczęcie:   04.03.2021
Zapisy: w sekretariacie Poradni do 28.02.2021, pod nr. (22) 722 05 70
Należy podać imię i nazwisko dziecka oraz nr telefonu do rodzica.
Warunki: Udział w zajęciach poprzedza rozmowa indywidualna rodzica z prowadzącą.
Prowadzący: Diana Giera-Kmiecik, psycholog
Ramowy program zajęć dla uczniów klas VII- VIII  pt.  „Uczucia pod mikroskopem”
Czas trwania: 10 spotkań po 90 min.
Cele zajęć:
 zapoznanie z wewnętrznym światem uczuć ze szczególnym naciskiem na uczucia trudne
 nauczenie rozpoznawania  i różnicowania własnych stanów emocjonalnych
 nauczenie technik radzenia sobie w sytuacjach doświadczania: lęku, smutku, złości
by lepiej funkcjonować w domu i w szkole
 poprawa umiejętności komunikowania się z otoczeniem
 lepsze  rozumienie zachowania swojego i innych
 odkrycie własnego potencjału i mocnych strony
 zwiększenie akceptacji i szacunku dla samego siebie
Formy: praca indywidualna i grupowa


Metody: aktywizujące, praktyczne: ćwiczenia w parach i indywidualne, podające: (mini wykłady); dyskusja dydaktyczna związana z mini wykładem, problemowe (burza mózgów, inscenizacje), eksponujące: (filmiki tematyczne).
Tematy:
Spotkanie 1 Zapoznanie członków grupy, wprowadzenie do świata uczuć
Spotkanie 2-3  Smutek
Spotkanie 4-5 Lęk
Spotkanie 6-8 Złość
Spotkanie 9-10 Budowanie Poczucia Własnej Wartości
*prowadzący zastrzega możliwość modyfikacji powyższego planu spotkań w zależności od potrzeb grupy.

czytaj więcej... czytaj więcej...
02 lutego 2021

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich i do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

 https://starebabice.bip.net.pl/?a=1526

czytaj więcej... czytaj więcej...
Strona wyników: