Aktualności

26 lutego 2020

W poniedziałek 2 marca 2020 r. o godzinie 17.30 w sali gimnastycznej odbędzie się zebranie dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole dla dzieci sześcioletnich i klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021.

czytaj więcej... czytaj więcej...
26 lutego 2020

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w III Konkursie Środowiskowym pod hasłem "Zbieraj z nami!" w gminie Stare Babice.


W dniach 2.03-17.03 na terenie szkoły będziemy zbierać makulaturę oraz zużyte telefony komórkowe naprzeciwko kancelarii w godzinach: 7:45-9:00 i 15:00-16:00.
W maju br. nastąpi uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród. A jest o co walczyć! Przyznawane będą nagrody rzeczowe związane z tematyką ochrony środowiska, a także sprzęt elektroniczny.
Zapraszamy do konkursu!

czytaj więcej... czytaj więcej...
26 lutego 2020

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

Zachęcamy uczniów z klas IV-VIII do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym z języka angielskiego "PANDA".
Konkurs odbędzie się 03.04.2020r.
Warunkiem zgłoszenia jest:
1) zapisanie się na listę uczestników
2) podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego zgody na udział dziecka w konkursie
3) wpłata 10 zł

Zgłoszenia przyjmują nauczyciele języka angielskiego do dnia 06.03.2020r.
Szczegóły dotyczące zakresu materiału gramatycznego i leksykalnego dla poszczególnych klas, a także regulamin konkursu dostępne są na stronie organizatora: http://www.edi.edu.pl/jezyk-angielski

Z wyrazami szacunku,

Nauczyciele języka angielskiego


ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA -----> czytaj więcej

 

czytaj więcej... czytaj więcej...
24 lutego 2020

W Gminie Stare Babice po raz pierwszy odbywać się będzie rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Babice  oraz do przedszkoli niepublicznych realizujących zadania publiczne pn. „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021”, za pomocą Systemu Elektronicznych Rekrutacji poprzez stronę: https://starebabice.rekrutacje.edu.pl/

czytaj więcej... czytaj więcej...
07 lutego 2020

Serdecznie zapraszamy Uczniów do udziału w konkursie piosenki YOU can sing. Już po raz piąty czekamy na Wasze głosy:)
Podpisane Zgłoszenia udziału z potwierdzeniem akceptacji Regulaminu składamy do Nauczycieli języka angielskiego. Regulamin do pobrania poniżej.

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/YOU_can_sing_5festiwal_regulamin_2020.doc

czytaj więcej... czytaj więcej...
05 lutego 2020

Konkurs dla uczniów klas 4 - 8 pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Termin: 15.03.2020 r.
Przygotuj indywidualnie lub w zespołach 2-osobowych krótki (maksymalnie 60 sekundowy) film będący reklamą szkoły.
Tchnika wykonania filmu  dowolna, przy użyciu telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego, kamery.
Prace wraz z wypełnionym załącznikiem należy przekazać do nauczycieli informatyki lub  przesłać na adres: informatykaspstarebabice@gmail.com do dnia 9.03.2020 r.

czytaj więcej... czytaj więcej...
02 lutego 2020

28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zawsze jest wielkim wydarzeniem. Szkolne Koło Wolontariatu po raz kolejny włączyło się w organizację przedsięwzięcia.

czytaj więcej... czytaj więcej...
02 lutego 2020

"Najciekawszy komiks"

 

Szczegóły konkursu =>

czytaj więcej... czytaj więcej...
24 stycznia 2020

Szkolne Koło Wolontariatu składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu kwesty i kiermaszu na rzecz Juliana z chorobą nowotworową. Osoby, które zgodziły się upiec słodkości nie zawiodły i nasze stoły uginały się pod ciężarem rozmaitych wypieków. Klasa 8 d, do której należał ten projekt sprzedała wszystko, co do jednego kawałka.

Uzyskaliśmy ok. 2300 zł, które to pieniądze przesłaliśmy na konto fundacji zajmującej się zbiórką. Mamy nadzieję, że nasz skromny wkład pomoże Julkowi wrócić do zdrowia.
                                                                                                                                                  K.Kujawka

czytaj więcej... czytaj więcej...
Strona wyników: