Aktualności

16 września 2020

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła kontynuuje ubezpieczenie NNW uczniów oraz pracowników szkoły w towarzystwie ubezpieczeniowym Wiener TU S.A Vienna Insurance Group. Suma ubezpieczenia wynosi 15.000 zł.  Roczna składka za jednego ubezpieczonego wynosi 47 zł.
Wpłat na ubezpieczenie należy dokonać w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.10.2020r. (piątek).

Godziny pracy sekretariatu:
pn - 8:00-16:00
wt - 7:00-15:00
śr - 8:00-16:00
czw - 8:00-16:00
pt - 7:00-15:00

czytaj więcej... czytaj więcej...
11 września 2020

Szanowni Państwo
 

Od 11 września na kwarantannie domowej przebywa klasa 2b ze względu na pozytywny wynik  testu na COVID19 przeprowadzonego u jednego z uczniów tej klasy. Kwarantannę odbywa również pięciu nauczycieli uczących w tej klasie.
Wszystkie dzieci i nauczyciele oraz osoby wspólnie z Nimi zamieszkujące muszą pozostać w domu do dnia  17 września włącznie. Zgodnie z wymogami prawa o zaistniałej sytuacji powiadomiona została Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim mieszcząca się w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Poznańskiej 129/133, Gmina Stare Babice oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie. Wszelkie decyzje w tym zakresie podjęto w uzgodnieniu z Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim.
Uczniowie pozostałych klas uczęszczają do szkoły według  podanego planu lekcji.

 

Z wyrazami szacunku
Dorota Smolińska
Dyrektor Szkoły

czytaj więcej... czytaj więcej...
07 września 2020

Szanowni Państwo


W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację o pozytywnym wyniku testu na COVID19 przeprowadzonego u nauczycielki języka polskiego uczącej w klasach 5a, 6b, 6d, 7e oraz w zastępstwie w klasie 8c.
Wszystkie dzieci wymienionych klas oraz osoby wspólnie z Nimi zamieszkujące muszą być poddane kwarantannie domowej do dnia 13 lub 14 września włącznie.
Zgodnie z wymogami prawa o zaistniałej sytuacji powiadomiona została Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim mieszcząca się w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Poznańskiej 129/133 oraz Gmina Stare Babice, jako Organ Prowadzący Szkołę. Wszelkie decyzje w tym zakresie podjęto w uzgodnieniu z Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim.
Uczniowie pozostałych klas uczęszczają do szkoły według  podanego planu lekcji.

Z wyrazami szacunku
Dorota Smolińska
Dyrektor Szkoły

czytaj więcej... czytaj więcej...
03 września 2020

Bardzo proszę rodziców uczniów klas IV i VIII w roku szkolnym  2020/2021 o zwrot wykonanych bilansów zdrowia w poprzednim roku szkolnym w kl. III i VII do gabinetu medycznego lub wychowawcy klasy.
                                                                                                                  

Pielęgniarka szkolna

czytaj więcej... czytaj więcej...
25 sierpnia 2020

Minister Edukacji Narodowej przedstawił opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia wytyczne, które będą obowiązywały w szkołach od 1 września 2020 r. Wytyczne zawierają zalecenia związane m.in. z organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem i dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem  SARS-CoV-2 u uczniów i pracowników szkoły.  

Najważniejsze jest ...

czytaj więcej... czytaj więcej...
26 czerwca 2020

Rok szkolny dobiegł końca, więc w przededniu wakacji zapraszamy do obejrzenia wystąpienia Pani Dyrektor.

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/Film_wakacje.mp4

czytaj więcej... czytaj więcej...
Strona wyników: