Aktualności

22 maja 2020

Drodzy Uczniowie i Rodzice
 

Z dumą prezentujemy repertuar bajek przygotowanych przez uczniów klas 6-8. Wielkimi krokami zbliża się rozstrzygnięcie naszego konkursu Tale Challenge, ale zanim to nastąpi zachęcamy do głosowania na swoją ulubioną bajkę (formularz znajduje się na dole strony).
 

Głosy można oddawać do 31 maja 2020r. na stronie:
https://polna40.wixsite.com/english/tale-challenge

Czekamy na Wasze głosy!
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku czerwca 2020r.

 

nauczyciele języka angielskiego

czytaj więcej... czytaj więcej...
21 maja 2020

Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej w okresie od 25 maja br. uczniowie klas I – III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w szkole. Zajęcia mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich zależy od decyzji rodziców/prawnych opiekunów dzieci objętych nimi.

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/Organizowanie_zajc_opiekuczych_klasy_I-III.pdf

czytaj więcej... czytaj więcej...
20 maja 2020

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach konkurs Kangur 2020 zostanie przeprowadzony drogą internetową (w godzinach popołudniowych) za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl.

Nazwę użytkownika oraz hasło uczniowie otrzymają za pomocą  dziennika elektronicznego.
Uczestnicy konkursu proszeni są o zapoznanie się z Instrukcją.(załącznik)
Konkurs poprzedzony będzie tzw. konkursem próbnym.

Terminarz jest następujący:

Kategoria Konkurs próbny Konkurs Kangur 2020

Kadet

​klasy 7 i 8

25.05.2020, godz. 14:00 02.06.2020 (wtorek), godz. 16:30

Beniamin

​klasy 5 i 6

25.05.2020, godz. 17:00 03.06.2020 (środa), godz. 17:00

Maluch

​klasy 3 i 4

26.05.2020, godz. 14:30 04.06.2020 (czwartek), godz. 17:00

Żaczek

klasa 2

26.05.2020, godz. 16:30 05.06.2020 (piątek), godz. 16:30

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/kangur_2020_Instrukcja_uczestnik.pdf

Szkolny koordynator konkursu
Monika Staśkiewicz

czytaj więcej... czytaj więcej...
19 maja 2020

Zasady organizowania zajęć rewalidacyjnych i zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/Zajcia_rewalidacyjne_dla_uczniow.pdf

czytaj więcej... czytaj więcej...
19 maja 2020

Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej w okresie od 25 maja br. organizujemy  konsultacje dla uczniów klas VIII z przedmiotów egzaminacyjnych , tj. z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki.

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/Zasady_prowadzenia_konsultacji_dla_uczniow_klas_8.pdf

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/Plan_konsultacji_dla_uczniow_klas_osmych.pdf

czytaj więcej... czytaj więcej...
12 maja 2020

Od dnia 18 maja 2020 roku organizujemy dyżur opiekuńczy dla dzieci sześcioletnich.
Dyżur zorganizowany będzie w godzinach 7.00 – 17.00 w szkole przy ulicy Polnej 40.
Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Rodzice, którzy chcą aby ich dziecko było objęte zajęciami opiekuńczymi zobowiązani są do:

1. Zapoznania się z „Procedurą obowiązującą w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”, która jest zamieszczona na stronie internetowej szkoły.
2. Zgłoszenia dziecka na dyżur opiekuńczy przez  dziennik elektroniczny - wysłanie wiadomości do dyrektora szkoły, w terminie do dnia 15 maja do godziny 15.00.
3. Wypełnienie i podpisanie: deklaracji konieczności zapewnienia opieki dziecku  oraz oświadczeń o zapoznaniu się z procedurami i dostarczenie wypełnionych dokumentów do szkoły w pierwszym dniu uczestniczenia  przez dziecko w zajęciach opiekuńczych.
Procedury i oświadczenia:

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/Procedura_obowizujca_w_SP_Stare_Bbice_w_zwizku_z_COVID-19.pdf

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/Procedura_na_wypadek_podejrzenia_zakaenia_SARS.pdf

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/Owiadczenie_rodzicow.pdf

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/Deklaracja_koniecznoci_zapewniania_opieki_dziecku_uczszczajcemu.pdf

czytaj więcej... czytaj więcej...
12 maja 2020

W tym roku, z okazji przypadającego 5 maja Święta Szkoły, uczniowie klas 0-3 postanowili wykonać prace plastyczne związane z Patronem.
Serdecznie dziękujemy uczniom za ich szczególne zaangażowanie i przesłanie pięknych portretów Henryka Sienkiewicza, ilustracji do jego utworów oraz rysunków przedstawiających naszą szkołę.

czytaj więcej... czytaj więcej...
08 maja 2020

Nowy paln zajęć on-line obowiązuje od 11 maja. Godziny zajęć ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia.

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/Plan_zajc_nauczania_zdalnego_od_11_maja_o_13_35.pdf

 

czytaj więcej... czytaj więcej...
04 maja 2020

Serdecznie dziękujemy firmie KPMG z siedzibą przy ul. Inflanckiej 4a, za użyczenie szkole komputerów z mobilnym internetem. Dzięki przekazanemu sprzętowi nasi uczniowie będą mogli uczestniczyć w zdalnym nauczaniu, poszerzać swoją wiedzę i umiejętności.
 

Pragniemy podziękować p. Małgorzacie i Konradowi Wesołowskim, za pokierowanie i pomoc w pozyskaniu sprzętu z fundacji.
 

Laptopy trafiły już do potrzebujących uczniów wywołując wielką radość.

czytaj więcej... czytaj więcej...
Strona wyników: