Aktualności

07 marca 2020

Serdecznie zapraszamy uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz Rodziców na spotkania informacyjne w warszawskich szkołach ponadpodstawowych.

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowejpo-gimnazjum/22028_dni-otwarte-w-warszawskich

źródło http://edukacja.warszawa.pl

czytaj więcej... czytaj więcej...
28 lutego 2020

6 lutego 2020 roku odbył się finał szkolnego konkursu recytatorskiego „Piękno przyrody słowem malowane”. Poprzedziły go eliminacje klasowe, w wyniku których o laur pierwszeństwa ubiegało się 31 uczniów z klas od czwartej do ósmej. Mogliśmy wysłuchać nastrojowych wierszy: Jana Kasprowicza, Kazimierza Przerwy Tetmajera, Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, Doroty Gellner, Juliana Tuwima czy Adama Mickiewicza (poezja z górnej półki).

czytaj więcej... czytaj więcej...
27 lutego 2020

Pragniemy poinformować Państwa, że w związku z rozprzestrzenianiem się w Europie koronawirusa, nasza szkoła postępuje wg komunikatów, wskazań i zaleceń rządowych oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie prawidłowego sposobu postępowania w sytuacji zagrożenia. Informacje GIS:https://gis.gov.pl/

Pielęgniarka szkolna przypomina w każdej klasie o zasadach zachowania szczególnej higieny, monitoruje stan zdrowia dzieci. Pracownicy administracji i obsługi pilnują stanu czystości i higieny pomieszczeń szkolnych. 

czytaj więcej... czytaj więcej...
26 lutego 2020

W poniedziałek 2 marca 2020 r. o godzinie 17.30 w sali gimnastycznej odbędzie się zebranie dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole dla dzieci sześcioletnich i klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021.

czytaj więcej... czytaj więcej...
26 lutego 2020

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w III Konkursie Środowiskowym pod hasłem "Zbieraj z nami!" w gminie Stare Babice.


W dniach 2.03-17.03 na terenie szkoły będziemy zbierać makulaturę oraz zużyte telefony komórkowe naprzeciwko kancelarii w godzinach: 7:45-9:00 i 15:00-16:00.
W maju br. nastąpi uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród. A jest o co walczyć! Przyznawane będą nagrody rzeczowe związane z tematyką ochrony środowiska, a także sprzęt elektroniczny.
Zapraszamy do konkursu!

czytaj więcej... czytaj więcej...
26 lutego 2020

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

Zachęcamy uczniów z klas IV-VIII do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym z języka angielskiego "PANDA".
Konkurs odbędzie się 03.04.2020r.
Warunkiem zgłoszenia jest:
1) zapisanie się na listę uczestników
2) podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego zgody na udział dziecka w konkursie
3) wpłata 10 zł

Zgłoszenia przyjmują nauczyciele języka angielskiego do dnia 06.03.2020r.
Szczegóły dotyczące zakresu materiału gramatycznego i leksykalnego dla poszczególnych klas, a także regulamin konkursu dostępne są na stronie organizatora: http://www.edi.edu.pl/jezyk-angielski

Z wyrazami szacunku,

Nauczyciele języka angielskiego


ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA -----> czytaj więcej

 

czytaj więcej... czytaj więcej...
24 lutego 2020

W Gminie Stare Babice po raz pierwszy odbywać się będzie rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Babice  oraz do przedszkoli niepublicznych realizujących zadania publiczne pn. „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021”, za pomocą Systemu Elektronicznych Rekrutacji poprzez stronę: https://starebabice.rekrutacje.edu.pl/

czytaj więcej... czytaj więcej...
07 lutego 2020

Serdecznie zapraszamy Uczniów do udziału w konkursie piosenki YOU can sing. Już po raz piąty czekamy na Wasze głosy:)
Podpisane Zgłoszenia udziału z potwierdzeniem akceptacji Regulaminu składamy do Nauczycieli języka angielskiego. Regulamin do pobrania poniżej.

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/YOU_can_sing_5festiwal_regulamin_2020.doc

czytaj więcej... czytaj więcej...
05 lutego 2020

Konkurs dla uczniów klas 4 - 8 pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Termin: 15.03.2020 r.
Przygotuj indywidualnie lub w zespołach 2-osobowych krótki (maksymalnie 60 sekundowy) film będący reklamą szkoły.
Tchnika wykonania filmu  dowolna, przy użyciu telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego, kamery.
Prace wraz z wypełnionym załącznikiem należy przekazać do nauczycieli informatyki lub  przesłać na adres: informatykaspstarebabice@gmail.com do dnia 9.03.2020 r.

czytaj więcej... czytaj więcej...
Strona wyników: