Aktualności

05 listopada 2020

Szanowni Państwo,


Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.
Powyższe oznacza, że uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych – do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym, natomiast oddziały przedszkolne czyli „zerówki” będą nadal pracowały w systemie stacjonarnym.


Zdalne nauczanie prowadzone będzie zgodnie z planem lekcji, do którego wprowadzono zmiany obowiązujące od dnia 9 listopada br. do dnia 29 listopada br. W planie zajęć nauczania zdalnego przewidziano zajęcia w formie on-line oraz przesyłanie materiałów do samodzielnej pracy przez uczniów. Nowe plany lekcji będą zamieszczone w dzienniku elektronicznym 6 listopada. Linki do zajęć on-line będą zamieszczane w zakładce prace domowe w dzienniku elektronicznym.


Dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, zostanie zorganizowane nauczanie zdalne w szkole przy współudziale nauczyciela wspomagającego. Potrzebę nauczania dziecka ze szkoły rodzice winni zgłosić do nauczyciela wspomagającego i do dyrektora szkoły najpóźniej do dnia 6 listopada.


Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoła zapewnienia funkcjonowanie świetlicy w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. Podczas pobytu w świetlicy, dzieci powinny być zaopatrzone w podręczniki, ćwiczenia i zeszyty zgodnie z obowiązującym danego dnia planem lekcji. W miarę możliwości zorganizujemy edukację dzieci w czasie przebywania w świetlicy.


Istniejące przepisy dają możliwość zawieszenia funkcjonowania przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jeżeli występują przesłanki zagrażające życiu i bezpieczeństwu uczniów. Obecnie takie przesłanki nie występują dlatego oddziały przedszkolne pracowały będą w systemie stacjonarnym.

 

Z wyrazami szacunku

Dorota Smolińska

czytaj więcej... czytaj więcej...
24 października 2020

Szanowni Państwo,

W związku z przejściem na nauczanie zdalne klas IV-VIII szkół podstawowych zmuszeni jesteśmy do zmiany organizacji pracy, na system umożliwiający realizację wszystkich zaleceń, które zostały na nas nałożone.


1. Klasy 0-III będą pracowały w trybie stacjonarnym, zgodnie z planem zajęć.


2. W trybie stacjonarnym zapewniamy dzieciom opiekę świetlicową, jednakże z uwagi na konieczność zapewnienia optymalnych warunków bezpieczeństwa dzieci przebywających na świetlicy, wprowadzamy obowiązek dostarczenia do szkoły zaświadczeń poświadczonych przez zakład pracy, o zatrudnieniu rodziców.   Stosowne druki będą przekazane rodzicom przez wychowawców świetlicy.


3. Klasy IV – VIII będą pracowały w trybie zdalnym wykorzystując do nauczania on-line aplikację ZOOM. Plany lekcji zostały zmodyfikowane i zostaną podane uczniom i rodzicom przez wychowawców klas. Lekcje on-line rozpoczniemy od wtorku 27 października, aby wszyscy mogli się do nich przygotować organizacyjnie. W poniedziałek nauczyciele prześlą uczniom materiał do samodzielnej pracy z tych przedmiotów, które są w poniedziałkowym planie zajęć.


4. Uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego mogą „odbywać” zdalne nauczanie ze szkoły, przy współudziale nauczyciela wspomagającego. Oznacza to, że uczeń musi zostać dowieziony do szkoły przez rodziców, powinien posiadać swój laptop lub tablet i łączy się na zajęcia ze szkoły z pomocą nauczyciela wspomagającego, który towarzyszy mu na zajęciach.


5. Specjaliści pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą realizowali swoje zadania w trybie stacjonarnym.


6. Wszystkie poniedziałkowe i wtorkowe zebrania z rodzicami muszą być przeprowadzone w trybie on-line. Indywidualne konsultacje, jeśli takie zostały umówione, można odbyć w trybie stacjonarnym.


7. Konkursy przedmiotowe, które miały być przeprowadzone w przyszłym tygodniu zostały odłożone w czasie, jeśli Mazowieckie Kuratorium Oświaty poda nowe terminy konkursów, niezwłocznie będziemy o tym informowali.
 

Z wyrazami szacunku
Dorota Smolińska

 

czytaj więcej... czytaj więcej...
09 października 2020

Z okazji Światowego Dnia Zwierząt Szkolne Koło Wolontariatu postanowiło wesprzeć warszawskie Zoo w akcji "Prezent dla Zwierzaka". Zbiórka obejmowała wiele produktów spożywczych, zabawek oraz przedmiotów, z których pracownicy zoo mogą zrobić konstrukcje do wspinania. Dary można było przynosić od 29 września do 1 października. Wielu uczniów wsparło inicjatywę i przez te kilka dni udało się uzbierać imponującą liczbę przedmiotów. W sobotę 3 października dary zostały przekazane do warszawskiego Zoo.
Wszystkim uczniom, którzy przynieśli rzeczy bardzo dziękujemy.

czytaj więcej... czytaj więcej...
09 października 2020

ZAPRASZAMY do udziału w 5. edycji You CAN SING. W tym roku śpiewamy piosenki świąteczne. Zgłoszenia dostępne u Nauczycieli jęz. angielskiego. Regulamin dostępny poniżej:

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/konkursy/YOU_can_sing_5festiwal_regulamin_2020_educja_swiateczna.pdf

 

                                                 

czytaj więcej... czytaj więcej...
04 października 2020

W tym roku obchodzimy 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej. Niemały wkład w zwycięstwo miał polski radiowywiad w tym kryptolodzy. Dla uczczenia tamtych wydarzeń przygotowaliśmy mobilną grę terenową na smartfon. Podczas rozgrywki wcielisz się w rekruta do radiowywiadu wojskowego. Będziesz musiał rozwiązywać zadania i odpowiadać na pytanie zgodnie z fabułą gry. Podczas rozgrywki można poznać wiele faktów historycznych związanych z Bitwą Warszawską.

                                               

 

czytaj więcej... czytaj więcej...
04 października 2020

1 października 2020 r., w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej „Świeć Przykładem”, po raz kolejny obchodzony jest „Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków”. Celem działań jest przypominanie i uświadamianie pieszym o obowiązku korzystania z elementów odblaskowych – dla własnego bezpieczeństwa.

                                                                           

czytaj więcej... czytaj więcej...
28 września 2020

Szkolne Koło Wolontariatu zaprasza Państwa do wzięcia udziału w zbiorkach zorganizowanych przez dwie klasy ósme z okazji  Światowego Dnia i Tygodnia Zwierząt.

 

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/informacja_na_stron_wolontariatu_1.pdf

czytaj więcej... czytaj więcej...
Strona wyników: