Aktualności

07 marca 2020

116 111 - telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży


Każdy człowiek ma swoje prawa. Dzieci są bardziej narażone na doznawanie krzywdy niż dorośli, dlatego chronią je szczególne prawa. Młode osoby mają także szczególne potrzeby, których realizację również gwarantuje prawo.

https://stare-babice.pl/116-111-telefon-zaufania-dla-dzieci-i-mlodziezy/

źródło: https://stare-babice.pl

 

czytaj więcej... czytaj więcej...
07 marca 2020

Serdecznie zapraszamy uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz Rodziców na spotkania informacyjne w warszawskich szkołach ponadpodstawowych.

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowejpo-gimnazjum/22028_dni-otwarte-w-warszawskich

źródło http://edukacja.warszawa.pl

czytaj więcej... czytaj więcej...
28 lutego 2020

6 lutego 2020 roku odbył się finał szkolnego konkursu recytatorskiego „Piękno przyrody słowem malowane”. Poprzedziły go eliminacje klasowe, w wyniku których o laur pierwszeństwa ubiegało się 31 uczniów z klas od czwartej do ósmej. Mogliśmy wysłuchać nastrojowych wierszy: Jana Kasprowicza, Kazimierza Przerwy Tetmajera, Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, Doroty Gellner, Juliana Tuwima czy Adama Mickiewicza (poezja z górnej półki).

czytaj więcej... czytaj więcej...
27 lutego 2020

Pragniemy poinformować Państwa, że w związku z rozprzestrzenianiem się w Europie koronawirusa, nasza szkoła postępuje wg komunikatów, wskazań i zaleceń rządowych oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie prawidłowego sposobu postępowania w sytuacji zagrożenia. Informacje GIS:https://gis.gov.pl/

Pielęgniarka szkolna przypomina w każdej klasie o zasadach zachowania szczególnej higieny, monitoruje stan zdrowia dzieci. Pracownicy administracji i obsługi pilnują stanu czystości i higieny pomieszczeń szkolnych. 

czytaj więcej... czytaj więcej...
26 lutego 2020

W poniedziałek 2 marca 2020 r. o godzinie 17.30 w sali gimnastycznej odbędzie się zebranie dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole dla dzieci sześcioletnich i klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021.

czytaj więcej... czytaj więcej...
26 lutego 2020

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w III Konkursie Środowiskowym pod hasłem "Zbieraj z nami!" w gminie Stare Babice.


W dniach 2.03-17.03 na terenie szkoły będziemy zbierać makulaturę oraz zużyte telefony komórkowe naprzeciwko kancelarii w godzinach: 7:45-9:00 i 15:00-16:00.
W maju br. nastąpi uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród. A jest o co walczyć! Przyznawane będą nagrody rzeczowe związane z tematyką ochrony środowiska, a także sprzęt elektroniczny.
Zapraszamy do konkursu!

czytaj więcej... czytaj więcej...
26 lutego 2020

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

Zachęcamy uczniów z klas IV-VIII do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym z języka angielskiego "PANDA".
Konkurs odbędzie się 03.04.2020r.
Warunkiem zgłoszenia jest:
1) zapisanie się na listę uczestników
2) podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego zgody na udział dziecka w konkursie
3) wpłata 10 zł

Zgłoszenia przyjmują nauczyciele języka angielskiego do dnia 06.03.2020r.
Szczegóły dotyczące zakresu materiału gramatycznego i leksykalnego dla poszczególnych klas, a także regulamin konkursu dostępne są na stronie organizatora: http://www.edi.edu.pl/jezyk-angielski

Z wyrazami szacunku,

Nauczyciele języka angielskiego


ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA -----> czytaj więcej

 

czytaj więcej... czytaj więcej...
24 lutego 2020

W Gminie Stare Babice po raz pierwszy odbywać się będzie rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Babice  oraz do przedszkoli niepublicznych realizujących zadania publiczne pn. „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021”, za pomocą Systemu Elektronicznych Rekrutacji poprzez stronę: https://starebabice.rekrutacje.edu.pl/

czytaj więcej... czytaj więcej...
07 lutego 2020

Serdecznie zapraszamy Uczniów do udziału w konkursie piosenki YOU can sing. Już po raz piąty czekamy na Wasze głosy:)
Podpisane Zgłoszenia udziału z potwierdzeniem akceptacji Regulaminu składamy do Nauczycieli języka angielskiego. Regulamin do pobrania poniżej.

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/YOU_can_sing_5festiwal_regulamin_2020.doc

czytaj więcej... czytaj więcej...
Strona wyników: