Aktualności

20 listopada 2021

Jak każdego roku bierzemy udział w powiatowym konkursie matematycznym Mały Pitagoras. Konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy etap 20 listopada 2021 roku, drugi w maju. Konkurs jest wpisany do rejestru konkursów kuratoryjnych.

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/DOKUMENTY/REGULAMINY_MP_rok_21_22.pdf

czytaj więcej... czytaj więcej...
18 listopada 2021

Informacja dla uczestników I etapu (szkolnego) Powiatowego Konkursu "Mały Pitagoras"

Konkurs jest dwuetapowy - I etap szkolny (listopad), II etap powiatowy (maj);

I ETAP - ORGANIZACJA:

SOBOTA - 20 listopada 2021r. godz. 9:00 - planowany koniec ok. godz. 10:30 - 11:00
(uczestnicy konkursu zbierają się przed salami w godz. 8:50 - 9:00)

I etap konkursu odbędzie się w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach
piętro II - sale : 301, 302, 303, 304, 311 - listy uczniów na drzwiach sali w dniu konkursu;

Na konkurs zabieramy:
- dwa długopisy czarno/niebiesko piszące
- przybory do geometrii (linijka, ekierka, ołówek, gumka)
- głowę pełną pomysłów matematycznych

czytaj więcej... czytaj więcej...
15 listopada 2021

Zapraszamy do udziłu w Konkursie Wiedzy Biblijnej “HIERONYMUS 2022”

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego.

Przebieg konkursu:
• I etap (szkolny) – 14 stycznia 2022r.(piątek)  godz. 14.00. Na napisanie testu składającego się z 40 pytań otwartych i zamkniętych dotychących treści Dziejów Apostolskich (Dz) uczniowie mają 40 minut. Do następnego etapu (wojewódzkiego) przechodzą uczestnicy, którzy osiagną 75% puli wszystkich punktów.
• II etap (wojewódzki) – 23 kwietnia 2022r.(sobota) godz. 13.00 w gmachu Szkoły Podstawowej nr 362 im. Kotarbinskiego przy ul. Czumy 8. Na napisanie testu składającego się z 50 pytań otwartych i zamkniętych dotychących treści Dziejów Apostolskich (Dz), Listów św. Pawła (1-2 Kor; Ga) uczniowie mają 50 minut.

Osiagnięcie 30% daje prawo do tytułu finalisty, 75% do tytułu laureata.

Uczniowie chętni do udziału w Konkursie Wiedzy Biblijnej „HIERONYMUS 2022” zgłaszają sie do p. Mariny Sakowskiej

czytaj więcej... czytaj więcej...
15 listopada 2021

Informujemy, że żywienie dla wszystkich klas w stołówce szkolnej kontynuowane będzie w miesiącu grudniu 2021r.
Koszt obiadów w grudniu: (21 dni) dla klas „0” wynosi 210 zł,
Koszt obiadów w grudniu: (16 dni) dla klas I do VIII wynosi - 80 zł.
Od 23 XII do końca roku kalendarzowego nie będzie obiadu dla klas I do VIII.
Termin płatności: do 23 listopada 2021r.
Po tym terminie dzieci nie będą wpisywane na listę żywienia bez uprzedniego zgłoszenia intendentom stołówki.
OSOBY POSIADAJĄCE NADPŁATY PROSIMY O KONTAKT Z INTENDENTEM W CELU UZGODNIENIA WYSOKOŚCI OPŁATY.
Kolejne terminy żywienia podamy 20 grudnia 2021r.

czytaj więcej... czytaj więcej...
27 października 2021

Centrum Projektów Polska Cyfrowa prowadzi nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, w ramach konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina - Granty PPGR”.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Projekt skierowany jest do dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy osiągnęli pełnoletność, posiadających krewnego w linii prostej, który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej.

 

Wszystkie niezbędne informacje na temat konkursu i warunków, które trzeba spełnić znajdują się na stronie internetowej gminy Stare Babice pod linkiem:

https://stare-babice.pl/konkurs-grantowy-cyfrowa-gmina-wsparcie-dzieci-z-rodzin-pegeerowskich-w-rozwoju-cyfrowym-granty-ppgr-2/

czytaj więcej... czytaj więcej...
17 października 2021

W imieniu Fundacji Judyta oraz domu tymczasowego Sówek i Spóła, składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy przynieśli dary na zbiórkę z okazji Światowego Dnia Zwierząt. Mamy nadzieję, że choć trochę przyczynimy się do poprawy losu zwierząt oraz wesprzemy organizacje, które na co dzień poświęcają się pracy z bezdomnymi zwierzętami.

Szkolne Koło Wolontariatu

czytaj więcej... czytaj więcej...
08 października 2021

Szanowni Państwo,

ze względu na remont związany z wcześniejszą poważną awarią bloku kuchennego w dniach 11 - 15 października 2021 r.  (od poniedziałku do piątku)  w szkole nie będą wydawane obiady dla klas I – VIII.

czytaj więcej... czytaj więcej...
08 października 2021

Drodzy Rodzice,
dzień 14 października jest corocznym Świętem Edukacji Narodowej.
Dotychczas w tym dniu uczniowie klas starszych prowadzili przygotowane przez siebie lekcje w klasach młodszych. Jednak z uwagi na coraz liczniejsze przypadki zachorowań na COVID – 19, zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli, jesteśmy zmuszeni odstąpić od tej miłej tradycji.

W tym roku szkolnym dzień ten ogłaszamy dniem wolnym od zajęć edukacyjnych, czyli uczniowie nie przychodzą do szkoły, z wyjątkiem dzieci z oddziałów przedszkolnych dla których prowadzone są zajęcia edukacyjne, a ich pobyt w szkole jest możliwy w godzinach od 7.00 - 15.00.

Natomiast dla dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, zostanie zorganizowany dyżur na świetlicy szkolnej w godz. 7.00 – 15.00 .

Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole jest również dniem ślubowania uczniów z klas pierwszych. Uroczystość ta odbędzie się w głównym budynku szkoły, w sali gimnastycznej, z uwzględnieniem reżimu sanitarnego. Znaczy to, że dzieci z tych klas, pasowanie na ucznia będą miały tylko z koleżankami i kolegami ze swojego oddziału, według następującego harmonogramu:
Kl. 1a – godz. 9.00
Kl. 1b – godz. 9. 40
Kl. 1c – godz. 10.20
Kl. 1d – godz. 11.00
Kl. 1e – godz. 11. 40

W dniu 15 października zajęcia edukacyjne będą odbywały się według wcześniej ustalonego planu.

czytaj więcej... czytaj więcej...
Strona wyników:
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 38